Національна академія внутрішніх справ

Кафедра конституційного права та прав людини
Мультимедійний навчальний посібник
Конституційне право України 

Шановні користувачі

Вашій увазі пропонується мультимедійний навчальний посібник «Конституційне право України», розроблений з урахуванням вимог навчальної програми дисципліни «Конституційне право», яка викладається в Національній академії внутрішніх справ. Посібник містить навчальні, методичні та мультимедійні матеріали, розкриває зміст навчальної дисципліни стосовно найважливіших інститутів конституційного права України.

Мультимедійний навчальний посібник складається з інформаційних блоків:

«Вступ» – містить вступне слово, де зазначається мета, завдання навчальної дисципліни, її зв’язки з іншими дисциплінами.

«Навчальні матеріали» – містить тексти лекцій до навчальних тем дисципліни;

«Презентації» – містить мультимедійні презентації до навчальних тем;

«Навчально-методичні матеріали» містить інформацію та організаційно-методичні вказівки для здобувачів вищої освіти, робочу програму навчальної дисципліни, контрольні та додаткові питання, завдання для самостійної роботи, тематику рефератів і доповідей, питання для підсумкового контролю;

«Рекомендована література» містить перелік джерел, рекомендованих для використання в навчальному процесі та наукової роботи;

«Нормативно-правові акти» містить основні нормативно-правові акти;

«Корисні посилання» містить перелік вибраних електронних ресурсів;

«Тестовий контроль знань» містить тестові завдання для перевірки рівня знань до кожної теми та за підсумками вивчення всієї дисципліни загалом;

«Словник термінів та визначень» містить основні терміни з конституційного права та їх сучасне розуміння;

«Авторський колектив» – містить відомості щодо розробників мультимедійного навчального посібника.