Кафедра історії держави та права 

Мультимедійний навчальний посібник
"ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН"

НAЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ПЕРЕЛІК ТЕМ

 

Тема 1. Історія держави та права зарубіжних країн як наука і навчальна дисципліна. Держава та право країн Стародавнього Сходу

1.1.    Історія держави та права зарубіжних країн як наука і навчальна дисципліна.

1.2.    Держава та право країн Стародавнього Сходу

Тема 2. Античні держави та право

2.1. Афіни та Спарта

2.2. Рим

Тема 3. Ранньофеодальна держава і право

Тема 4. Станово-представницька  монархія

Тема 5. Абсолютна монархія

Тема 6. Держава та право Великої Британії (ХVII - ХVIIІ ст.)

Тема 7. Держава та право США (ХVII – ХІХ ст.)    

Тема 8. Держава та право Франції (ХVІІІ – ХІХ ст.)

Тема 9. Держава та право Німеччини в ХIX ст.

Тема 10. Державно-правовий розвиток Російської імперії  в XIX ст.

Тема 11. Формування та розвиток радянської держави і права

Тема 12. Державно-правовий розвиток країн світу у XX ст.