Кафедра історії держави та права 

Мультимедійний навчальний посібник
"ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН"

НAЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Тема 11. Формування та розвиток радянської держави і права

 

       Теми рефератів:

      1. Лютнева революція 1917 р. Законодавча діяльність Тимчасового уряду.

      2. Вибори, скликання та розпуск Установчих зборів.

    3. Формування тоталітарного режиму партійної диктатури. Культ особи Сталіна та його оточення.

      4. Засади репресивної політики СРСР у 1930-ті роки.

      5. Зміни в радянському праві в роки Другої світової війни.

      6. Кодифікація радянського права. Нові форми кодифікації в 1950 – 1960-х роках.

      7. Зміни в політичній системі СРСР у період перебудови.