Кафедра історії держави та права 

Мультимедійний навчальний посібник
"ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН"

НAЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Тема 2. Античні держави та право

 

 Навчальні питання:

1. Виникнення Афінської рабовласницької держави, її суспільний та державний лад, право.

2. Суспільний та державний лад Стародавньої Спарти. Право.

3. Виникнення Римської рабовласницької держави та основні етапи її розвитку.

4. Суспільний та державний лад Римської аристократичної республіки.

5. Основні етапи розвитку римського права. Загальна характеристика джерел.

 

Ключові терміни теми:

Класичне рабство, поліс, військова демократія, магістрати, апела, ареопаг, аристократія, архагети, архонт, атимія, базилевс, вербальні контракти, вершники, геліея, геомори, герусія, гіпомейони, делікти, деміурги, декрети, диктатор, диктатура, домінат, евпатриди, едикти, едили, еклесія, ефори, Закони Драконта, Закони Лікурга, ілоти, квестор, квірити, квіритське право, клер, колегія стратегів, колонат, консисторіум, конституції, консул, криптії, курії, латини, літургії, манципація, метеки, навкрарії, нобілі, остракізм, патриції, пекулій, перегрини, периеки, плебеї, плебейський трибун, “право народів”, претор, преторське право, префект, приватне право, принцес-сенатус, принципат, публічне право, Рада чотирьохсот, Рада п'ятисот, ретра, сенат, сервітут, синойкізм, сисахфія, спартіати, тиранія Пісістрата, триби, тритії, триумвірат, філи, фратрії, цензори, центурії