Кафедра історії держави та права 

Мультимедійний навчальний посібник
"ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН"

НAЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Тема 12. Державно-правовий розвиток країн світу у XX ст.

 

Теми рефератів:

 1. Веймарська республіка в Німеччині.

2. Механізм фашистської диктатури в Німеччині.

3. Особливості італійського та японського фашизму.

4. Розвиток конституційного принципу розподілу влади та механізму стримування та противаги в США.

5. Основні тенденції державно-правового розвитку США новітнього часу.

6. Еволюція американського федералізму.

7. Утворення, структура та основні напрямки діяльності ООН.

8. «Капіталістичний» і «некапіталістичний» розвиток держав Азії, Африки та Латинської Америки.

9. Криза та розпад «соціалістичної системи».

10. Об’єднання німецької держави 1990 р.