Кафедра історії держави та права 

Мультимедійний навчальний посібник
"ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН"

НAЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Тема 6. Держава та право Великої Британії (XVII- XVIII ст.)

 

При вивчені теми та підготовці до заняття потрібно звернути увагу на те, що саме буржуазна революція XVII ст. в Англії призвела до зміни форми правління (конституційна монархія, диктатура), встановлення республіки і утворення буржуазної держави і права. Необхідно запам’ятати, що саме під час революції відбулося зародження політичних партій, формування англійської конституційної монархії. Потрібно відзначити важливі пам’ятки права цього періоду, такі як акти «Довгого парламенту», «Знаряддя управління», «Хабеас корпус акт», «Біль про права», «Акт про престолоспадкування» та інші.

Важливим моментом є становлення та розвиток системи англійського конституціоналізму, розвиток англійського парламентаризму у ХVІІ–ХІХ ст. і закріплення принципів англійського конституційного права тощо. Також необхідно звернути увагу на розвиток Британської колоніальної імперії.