Кафедра історії держави та права 

Мультимедійний навчальний посібник
"ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН"

НAЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Орієнтований перелік питань для підсумкового контролю


1. Предмет і методи вивчення історії держави та права зарубіжних країн.
2. Періодизація і джерела історії держави та права зарубіжних країн.
3. Загальна характеристика розвитку держави та права країн Стародавнього Сходу.
4. Державний і суспільний лад Єгипту.
5. Державний та суспільний лад Вавілону.
6. Характеристика законів Хамураппі (Вавілон).
7. Соціальна структура та державний лад Стародавньої Індії.
8. Закони Ману: загальна характеристика.
9. Афінська рабовласницька держава: реформи Тесея, Солона і Клісфена.
10. Основні риси права Афін.
11. Суспільний, державний лад, право Спарти.
12. Утворення римської рабовласницької держави. Реформи Сервія Тулія.
13. Римська рабовласницька аристократична республіка.
14. Періодизація та загальна характеристика римського рабовласницького права.
15. Джерела та основні риси права Риму найдавнішого періоду.
16. Виникнення та характерні риси феодальної держави
17. Суспільний і державний лад Франкського королівства.
18. «Салічна правда» - пам`ятка ранньофеодального права франків.
19. Золота Орда: державний та суспільний лад, право.
20. Виникнення Парламенту в Англії. Велика Хартія вольностей 1215 року.
21. Станово-представницька монархія у Франції. Великий березневий ордонанс.
22. Станово-представницька монархія в Німеччині. Золота булла 1356 року.
23. Утворення Московської централізованої держави (ХІV – перша пол. ХVІ ст.) Реформи Івана ІV Грозного
24. Виникнення станово-представницької монархії в Московії. Земський собор.
25. Абсолютна монархія у Франції. Класичний французький абсолютизм.
26. Особливості англійського абсолютизму.
27. Особливості німецького абсолютизму.
28. «Кароліна» - пам`ятка права феодальної Німеччини.
29. Суспільний лад Росії ХVІІІ ст.
30. Державний лад Росії періоду абсолютної монархії. Реформи Петра І та Катерини ІІ.
31. Соборне Уложення 1649 року: загальна характеристика.
32. Передумови англійської буржуазної революції. Характеристика першого етапу революції.
33. Протекторат О. Кромвеля «Знаряддя управління».
34. Формування англійської конституційної монархії: «Хабеас корпус акт», «Білль про права» та «Закон про престолоспадкування».
35. Війна за незалежність США. Декларація незалежності 1776 року. Статті конфедерації 1781 року (США).
36. Основні принципи Конституції США 1787 року.
37. Біль про права 1791 року. Перший цикл конституційних поправок
38. Цивільний кодекс Франції 1804 р.
39. Громадянська війна 1861-1865 років та її вплив на конституційний розвиток США.
40. Причини і особливості буржуазної революції у Франції. Декларація прав людини і громадянина 1789 року.
41. Конституції 1791 р. та 1793 р.: порівняльна характеристика
42. Якобінська диктатура у Франції та її державний механізм.
43. Консульство та імперія Наполеона Бонапарта.
44. Цивільний кодекс Франції 1804 року
45. Об’єднання Німеччини на чолі з Пруссією.
46. Створення німецької імперії. Конституція 1871 р.: загальна характеристика
47. Кримінальний кодекс Німецької імперії 1871 р.
48. Державний лад Російської імперії (XIX – початок ХХ століття).
49. Суспільний лад Російської імперії (XIX – початок ХХ століття).
50. Селянська реформа 1861 року в Російській імперії та її особливості.
51. Судова реформа в Росії 1864 року та її значення.
52. Жовтневий переворот у Петрограді 1917 р. ІІ Всеросійський з’їзд Рад і його нормативно-правові акти.
53. Конституція РСФСР 1918 року: розробка, прийняття та загальна характеристика.
54. Створення та діяльність радянської міліції в 1917-1920 роках.
55. І Всесоюзний з’їзд Рад та його акти. Утворення СРСР. Конституція СРСР 1924 р.
56. Радянсько-німецькі договори 1939 року та їх наслідки.
57. Конституція СРСР 1936 року: загальна характеристика
58. Буржуазно-демократична революція (1918 р.) у Німеччині. Веймарська Конституція 1919 року.
59. «Новий курс» Президента США Ф. Рузвельта.
60. Особливості італійського фашизму. Корпоративна держава в Італії в 1920-х рр.
61. Німецький нацизм та становлення нацистської диктатури в Німеччині.
62. Особливості японського мілітаризму.
63. Утворення ФРН. Конституція 1949 року. Воз’єднання ФРН і НДР.
64. Характеристика Конституції Японії 1947 року.
65. Характеристика Конституції Італії 1947 року.
66. Конституційний розвиток Франції після Другої світової війни. Конституція 1946 року.
67. Конституційний розвиток Франції після Другої світової війни. Конституція 1958 року.
68. Розпад СРСР. Утворення СНД.