Шановні користувачі

Вашій увазі пропонується мультимедійний посібник «Теорія і практика криміналістичної інформатики», розроблений з урахуванням вимог навчальної програми дисципліни «Криміналістична інформатика», яка викладається в Національній академії внутрішніх справ. Посібник містить навчальні, методичні та мультимедійні матеріали, розкриває зміст курсу названої дисципліни.

Посібник складається з інформаційних блоків:

«Вступ» – містить вступне слово, де зазначається мета, завдання курсу, його зв’язки з іншими дисциплінами;

«Навчальні матеріали» містить тексти лекцій до навчальних тем курсу.

«Мультимедійні презентації до тем» містить презентації до навчальних тем курсу.

«Навчально-методичні матеріали» містить інформацію та організаційно-методичні вказівки для слухачів і студентів, навчальну програму, контрольні та додаткові питання, завдання для самостійної роботи, тематику рефератів і доповідей, питання для підсумкового контролю.

«Рекомендовані джерела» містять основні нормативно-правові акти, літературу, рекомендовану для використання в навчальному процесі та наукової роботи, а також корисні посилання - перелік вибраних електронних ресурсів.

«Тестовий контроль знань» містить тестові завдання для перевірки рівня знань до кожної теми та за підсумками вивчення всієї дисципліни загалом;

«Авторський колектив» – містить відомості щодо розробників мультимедійного посібника.