Завдання для самостійної підготовки

Тема 1. Предмет і задачі криміналістичної інформантики. Криміналістична інформатика та інформаційні процеси як об’єкт автоматизації

Використовуючи матеріали лекції, рекомендовану літературу, а також можливості глобальної мережі Інтернет (відповідні сайти, вікіпедію, електронні мультимедійні посібники з дисципліни тощо) ознайомитись з термінами, визначеннями, сутністю, завданням та методами криміналістичної інформатики.

Тема 2. Експертні системи та їх використання для вирішення криміналістичних завдань

Використовуючи матеріали лекції, рекомендовану літературу, а також можливості глобальної мережі Інтернет (відповідні сайти, вікіпедію, тощо) ознайомитись з головними проблемами та перспективами використання експертних систем для вирішення криміналістичних завдань.

Тема 3. Основи моделювання. Системний підхід до розслідування злочинів

Ознайомитись з основами наукового методу моделювання. Відпрацювати навички розслідування окремих видів злочинів за допомогою комп’ютерних імітаційних ділових ігор.

Тема 4. Використання засобів і методів інформатики для складання суб’єктивних портретів

Ознайомитися з програмним забезпеченням для опису ознак зовнішності та складання композиційних словесних портретів та у середовищах цих програм відпрацювати відповідні навички.

Тема 5. Автоматизація експертних криміналістичних досліджень

Ознайомитися з можливостями програмного забезпечення для автоматизації експертних криміналістичних досліджень.

Тема 6. Правопорушення в cфері високих інформаційних технологій. Особливості методики розслідування комп’ютерних злочинів

Ознайомитися з правопорушеннями в cфері високих інформаційних технологій. Відпрацювати особливості методики розслідування комп’ютерних злочинів (кіберзлочинів).