Орієнтовний перелік питань для підсумкового контролю

 1. Предмет і природа криміналістичної інформатики як науки.
 2. Зміст та основні напрямки інформаційної роботи в органах внутрішніх справ.
 3. Класифікація інформації, що відображає пізнавальну сутність злочину.
 4. Формалізація криміналістичної інформації.
 5. Використання прийому абстрагування криміналістичної інформації в слідчо-експертній практиці.
 6. Метризація криміналістичної інформації. Методи вимірювання криміналістичної інформації.
 7. Сутність та способи кодування криміналістичної інформації.
 8. Джерела криміналістичної інформації.
 9. Становлення і розвиток криміналістичної інформатики, її місце у системі правових наук.
 10. Поняття, сфера застосування та особливості криміналістичних алгоритмів.
 11. Основні проблеми та перспективи комп’ютеризації розслідування злочинів.
 12. Поняття та призначення експертних систем.
 13. Особливості побудови та принципи функціонування експертних систем.
 14. Поняття "база знань" та "система управління базами знань".
 15. Застосування експертних систем у галузі права.
 16. Застосування систем підтримки прийняття рішень у криміналістиці. Експертні системи підтримки розслідування злочинів.
 17. Призначення та порядок роботи з комп’ютерною експертною системою "Маньяк".
 18. Класифікація моделей.
 19. Функції моделі у пізнавальному процесі.
 20. Поняття та сутність моделювання. Основні операції при створенні моделі об’єкту пізнання.
 21. Правові основи моделювання.
 22. Математичне, кібернетичне та комп’ютерне моделювання криміналістичних об’єктів.
 23. Вимоги слідчо-експертної практики до моделювання.
 24. Призначення та порядок роботи з комп’ютерною імітаційною системою "Кража".
 25. Призначення та порядок роботи з комп’ютерною імітаційною грою "Поиск пропавшего".
 26. Призначення та порядок роботи з комп’ютерною імітаційною грою "Убийство".
 27. Призначення та порядок роботи з комп’ютерною імітаційною грою "Мак".
 28. Призначення та порядок роботи з комп’ютерною імітаційною грою "Дознание".
 29. Призначення та порядок роботи з комп’ютерною імітаційною грою "Разбой".
 30. Загальні передумови та проблеми автоматизації судової експертизи.
 31. Застосування математичного апарату і ЕОМ для кількісного виразу виділених ознак об’єктів експертного дослідження, визначення частоти їх зустрічаємості та ідентифікаційної значимості.
 32. Класифікація програмних продуктів та автоматизованих комплексів, що застосовуються для комп'ютеризації судово-експертної діяльності.
 33. Проблеми інформаційного забезпечення експертних досліджень.
 34. Автоматизовані системи для проведення криміналістичних почеркознавчих експертних досліджень.
 35. Системи для автоматизації трасологічних експертних досліджень.
 36. Автоматизовані системи для проведення дактилоскопічних експертних досліджень.
 37. Автоматизовані системи для проведення судово-балістичних експертиз.
 38. Сутність та призначення композиційних суб’єктивних портретів.
 39. Класифікація ознак зовнішності людини.
 40. Сучасні методики та технічні засоби складання суб’єктивних портретів.
 41. Комп’ютерні системи для складання композиційних словесних портретів.
 42. Автоматизовані системи для проведення судових експертиз холодної зброї.
 43. Програми для автоматизації судово-автотехнічної експертизи.
 44. Програми для автоматизації криміналістичної експертизи матеріалів, речовин та виробів.
 45. Актуальні проблеми автоматизації експертних криміналістичних досліджень.
 46. Призначення та можливості комп’ютерної програми "Почерк".
 47. Призначення та можливості комп’ютерної програми "DEX".
 48. Призначення та можливості комп’ютерної програми "Дактоузор".
 49. Призначення, можливості та порядок роботи з комп’ютерною програмою "АР" (автоматичні пістолети).
 50. Призначення, можливості та порядок роботи з комп’ютерною системою "Фоторобот".
 51. Призначення, можливості та порядок роботи з комп’ютерною програмою "Кортик".
 52. Призначення, можливості та порядок роботи з комп’ютерною системою "Reference Manager".
 53. Поняття та сутність злочинів у галузі інформаційних технологій, їх криміналістична характеристика.
 54. Види злочинів у галузі інформаційних технологій, способи їх вчинення. Правові, психологічні і техніко-криміналістичні аспекти злочинів у галузі інформаційних технологій .
 55. Проблеми запобігання злочинів у галузі інформаційних технологій та методи захисту комп’ютерної інформації.
 56. Особливості проведення слідчих дій у справах, пов’язаних із злочинами у галузі інформаційних технологій.
 57. Проблеми виявлення, розкриття та розслідування злочинів у галузі інформаційних технологій.
 58. Особливості огляду місця події, де присутні засоби обчислювальної техніки. Слідчий огляд комп’ютера.
 59. Вилучення та криміналістичне дослідження комп’ютерної інформації.