Нормативно-правові акти

 1. Конституція України: Закон України від 25 грудня 1990 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – ст. 141.
 2. Про Національну поліцію: закон України від 2 липня 2015 року № 580-VIII25 // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 40. – ст. 379.
 3. Про Національне антикорупційне бюро України: закон України від 14 жовтня 2014 року № 1698-VII2 // Відомості Верховної Ради, 2014, № 47, ст. 2051.
 4. Про інформацію: закон України від 2 жовтня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – ст. 650. (в редакції від 13.01.2011).
 5. Про державну таємницю: закон України від 21 жовтня 1994 року // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 16. – ст. 94.
 6. Про науково-технічну інформацію: закон України від 25 червня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 33. – ст. 345.
 7. Про авторське право і суміжні права: закон України від 23 грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 13. – ст. 65.
 8. Про судоустрій і статус суддів: закон України від 7 липня 2010 р. № 2453-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41. – С. 1468. – ст. 529.
 9. Про телекомунікації: закон України від 18 листопада 2003 року № 1280- IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 12. – ст. 155.
 10. Про основи національної безпеки України: закон України від 19.06.2003 р.
 11. Про Національну програму інформатизації: закон України від 04.02.1998 р.
 12. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах: закон України від 05 липня 1994 року // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 31. – ст. 287.
 13. Про захист персональних даних: закон України від 01 червня 2010 року // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 34. – ст. 481.
 14. Про судову експертизу: закон України від 25 лютого 1994 р. № 4038-XII // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 28, ст.232.
 15. Конвенція про кіберзлочинність //Офіційний вісник України. – 2007. – № 65. – С. 107. – Ст. 2535.
 16. Кримінальний кодекс України: Офіційний текст. – К.: «Юрінком Інтер», 2001.–240 с.
 17. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р. № 4651-VI. – К.: Паливода А. В., 2013. – 328 с.
 18. Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України : постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовт. 2015 р. № 878.
 19. Про затвердження Положення про Національну поліцію : постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовт. 2015 р. № 877.
 20. Про затвердження Державної програми інформаційно-телекомунікаційного забезпечення правоохоронних органів, діяльність яких пов’язана з боротьбою із злочинністю: постанова Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2009 року № 321.
 21. Про затвердження Інструкції про єдиний облік злочинів: наказ Генеральної прокуратури України, МВС України, Державної податкової адміністрації України, Міністерства оборони України, Державної митної служби України, Адміністрації державної прикордонної служби України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державного департаменту України з питань виконання покарань, Державної судової адміністрації України від 25 травня 2010 року № 21/135/281/240/499/354/367/159/69.
 22. Про затвердження Інструкції з організації функціонування Інтегрованої інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ України: наказ МВС України від 10 березня 2010 року № 75.
 23. Про затвердження Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань : наказ Генерального прокурора України № 69 від 17 серп. 2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.gp.gov.ua/ua/erdr.html.
 24. Про затвердження положення про Експертну службу Міністерства внутрішніх справ України : наказ МВС України від 03.11.2015 № 1343.