Національна академія внутрішніх справ

Кафедра адміністративного права і процесу
Мультимедійний навчальний посібник
Адміністративне право. Загальна частина

Схемні додатки

ТЕМА 8. МЕТОДИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

 • § 1. Поняття та особливості методів публічного адміністрування
 • § 2. Види методів публічного адміністрування
        2.1. Метод переконання
       2.2. Метод заохочення
       2.3. Метод примусу

 • § 1. Поняття та особливості методів публічного адміністрування

  РОЗДІЛ 1.

  § 2. Види методів публічного адміністрування

  РОЗДІЛ 1.

  Класифікація методів публічного адміністрування залежно від ступеня врахування
  у владному впливі інтересів і правових можливостей його об'єктів

  РОЗДІЛ 1. РОЗДІЛ 1. РОЗДІЛ 1. РОЗДІЛ 1. РОЗДІЛ 1. РОЗДІЛ 1. РОЗДІЛ 1. РОЗДІЛ 1. РОЗДІЛ 1. РОЗДІЛ 1. РОЗДІЛ 1. РОЗДІЛ 1. РОЗДІЛ 1. РОЗДІЛ 1. РОЗДІЛ 1. РОЗДІЛ 1. РОЗДІЛ 1.