Національна академія внутрішніх справ

Кафедра адміністративного права і процесу
Мультимедійний навчальний посібник
Адміністративне право. Загальна частина

Головна

Шановні користувачі!

Вашій увазі пропонується мультимедійний навчальний посібник «Адміністративне право. Загальна частина», який розроблений з урахуванням вимог навчальної програми відповідної навчальної дисципліни, що викладається в Національній академії внутрішніх справ.

Мультимедійний навчальний посібник складається з наступних інформаційних блоків:

  • «Вступ» – містить вступне слово, де зазначається мета, завдання навчальної дисципліни, її зв’язки з іншими дисциплінами.
  • «Навчально-методичні матеріали» – містить тексти лекцій та схемні додатки до навчальних тем дисципліни.
  • «Мультимедійні презентації до тем» – містить презентації до навчальних тем дисципліни.
  • «Рекомендована література» – містить перелік джерел, рекомендованих для використання в навчальному процесі та науковій роботі.
  • «Тестовий контроль знань» – містить тестові завдання для перевірки рівня знань за допомогою спеціалізованої комп'ютерної програми.
  • «Авторський колектив» – містить відомості щодо розробників мультимедійного навчального посібника.