Нормативно-правові акти


 1. Конституція України : за станом на 25 лют. 2014 р. / Верховна Рада України. [Електронний ресурс]. — Режим доступу. : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр/page.
 2. Декларація прав національностей України від 01 листопада 1991 року / Верховна Рада України. [Електронний ресурс]. — Режим доступу. : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1771-12.
 3. Кодекс законів про працю України : за станом на 26 жовт. 2014 р. / Верховна Рада України. [Електронний ресурс]. — Режим доступу. : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08.
 4. Кримінальний кодекс України : за станом на 31 жовт. 2014 р. / Верховна Рада України. [Електронний ресурс]. — Режим доступу. : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.
 5. Кодекс України про адміністративні правопорушення : за станом на 25 лист. 2014 р. / Верховна Рада України. [Електронний ресурс]. — Режим доступу. : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10.
 6. Цивільний кодекс України : за станом на 06 лист. 2014 р. / Верховна Рада України. [Електронний ресурс]. — Режим доступу. : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
 7. Закон України Про Кабінет Міністрів України : за станом на 26 жовт. 2014 р. / Верховна Рада України. [Електронний ресурс]. — Режим доступу. : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/794-18.
 8. Закон України Про Конституційний Суд України : за станом на 19 квіт. 2014 р. / Верховна Рада України. [Електронний ресурс]. — Режим доступу. : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/422/96-вр.
 9. Закон України Про місцеве самоврядування в України : за станом на 26 жовт. 2014 р. / Верховна Рада України. [Електронний ресурс]. — Режим доступу. : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр.
 10. Закон України Про Раду національної безпеки і оборони України : за станом на 05 бер. 1998 р. / Верховна Рада України. [Електронний ресурс]. — Режим доступу. : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/183/98-вр.
 11. Закон України Про Вищу раду юстиції : за станом на 26 жовт. 2014 р. / Верховна Рада України. [Електронний ресурс]. — Режим доступу. : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/22/98-вр.
 12. Закон України Про Службу безпеки України : за станом на 26 жовт. 2014 р. / Верховна Рада України. [Електронний ресурс]. — Режим доступу. : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2229-12.
 13. Закон України Про міліцію : за станом на 26 жовт. 2014 р. / Верховна Рада України. [Електронний ресурс]. — Режим доступу. : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/565-12.
 14. Закон України Про Державну прикордонну службу України : за станом на 21 червн. 2014 р. / Верховна Рада України. [Електронний ресурс]. — Режим доступу. : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/661-15.
 15. Закон України Про оперативно-розшукову діяльність : за станом на 26 жовт. 2014 р. / Верховна Рада України. [Електронний ресурс]. — Режим доступу. : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2135-12.
 16. Закон України Про прокуратуру : за станом на 24 серп. 2014 р. / Верховна Рада України. [Електронний ресурс]. — Режим доступу. : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1789-12.
 17. Закон України Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини : за станом на 26 жовт. 2014 р. / Верховна Рада України. [Електронний ресурс]. — Режим доступу. : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/776/97-вр.
 18. Закон України Про місцеве самоврядування в Україні : за станом на 26 жовт. 2014 р. / Верховна Рада України. [Електронний ресурс]. — Режим доступу. : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр.
 19. Закон України Про місцеві державні адміністрації : за станом на 26 жовт. 2014 р. / Верховна Рада України. [Електронний ресурс]. — Режим доступу. : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/586-14.
 20. Закон України Про центральні органи виконавчої влади : за станом на 19 квіт. 2014 р. / Верховна Рада України. [Електронний ресурс]. — Режим доступу. : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3166-17.
 21. Закон України Про службу в органах місцевого самоврядування : за станом на 01 квіт. 2014 р. / Верховна Рада України. [Електронний ресурс]. — Режим доступу. : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2493-14.
 22. Закон України Про судоустрій та статус суддів : за станом на 26 жовт. 2014 р. / Верховна Рада України. [Електронний ресурс]. — Режим доступу. : http://zakon4.rada.gov.ua/rada/show/2453-17.
 23. Закон України Про державну службу : за станом на 26 жовт. 2014 р. / Верховна Рада України. [Електронний ресурс]. — Режим доступу. : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3723-12.
 24. Закон України Про адвокатуру та адвокатську діяльність : за станом на 05 лип. 2012 р. / Верховна Рада України. [Електронний ресурс]. — Режим доступу. : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5076-17.
 25. Положення про Державну митну службу України. Затверджено Указом Президента України від 12 травня 2011 року. [Електронний ресурс]. — Режим доступу. : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/582/2011.
 26. Про безоплатну правову допомогу : Закон України від 2 червня 2011 р. Верховна Рада України. [Електронний ресурс]. — Режим доступу .: http://zakon.rada.gov.ua/go/3460-17.
 27. Про вищу освіту. Закон України від 1 липня 2014 року. Верховна Рада України. [Електронний ресурс]. — Режим доступу .: http://zakon.rada.gov.ua/go/1556-18.
 28. Про державну виконавчу службу: Закон України від 24 березня 1998 р. Верховна Рада України. [Електронний ресурс]. — Режим доступу .: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/202/98-%D0%B2%D1%80.
 29. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011 р. Верховна Рада України. [Електронний ресурс]. — Режим доступу .: http://zakon.rada.gov.ua/go/2939-17.
 30. Про засади запобігання і протидії корупції: Закон України від 7 квітня 2011 р. Верховна Рада України. [Електронний ресурс]. — Режим доступу .: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3206-17.
 31. Про Конституційний Суд України: Закон України від 16 жовтня 1996 р. Верховна Рада України. [Електронний ресурс]. — Режим доступу .: http://zakon.rada.gov.ua/go/422/96-вр.
 32. Про міжнародні договори України: Закон України від 29 червня 2004 р. Верховна Рада України. [Електронний ресурс]. — Режим доступу .: http://zakon.rada.gov.ua/go/1906-15.
 33. Про нотаріат: Закон України від 2 вересня 1993 р. Верховна Рада України. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/go/3425-12.
 34. Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави: Закон України від 19 червня 2003 року. Верховна Рада України. [Електронний ресурс]. — Режим доступу .: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/975-15.
 35. Дисциплінарний статут ОВС. Затверджений Законом України від 22 лютого 2006 року N 3460-IV. Верховна Рада України. [Електронний ресурс]. — Режим доступу .: http://zakon.rada.gov.ua/go/3460-15.
 36. Дисциплінарний статут прокуратури України. Затверджений Постановою Верховної Ради України від 6 листопада 1991 року N 1796-ХІІ. Верховна Рада України. [Електронний ресурс]. — Режим доступу .: http://zakon.rada.gov.ua/go/1796-12.
 37. Правила поведінки та професійної етики осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ. Затверджені наказом МВС України №155 від 22.02.2012 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу .: http://zakon.rada.gov.ua/go/z0628-12.
 38. Наказ МВС від 26.02.2010 № 45 «Про внесення змін до Положення про практичну підготовку слухачів та курсантів вищих навчальних закладів МВС України, затвердженого наказом МВС від 25.01.2008 № 30».
 39. Наказ МВС від 14.06.2010 № 245 «Про внесення змін до Інструкції щодо застосування відомчих заохочувальних відзнак до осіб рядового і начальницького складу, військовослужбовців внутрішніх військ, цивільних працівників системи МВС України, громадян України та іноземних громадян, затвердженої наказом МВС від 05.06.2007 № 180».
 40. Наказ МВС від 17.06.2010 № 246 «Про організацію професійної орієнтації населення щодо набуття професій працівників Міністерства внутрішніх справ України».
 41. Наказ МВС від 09.08.2010 № 372 «Про затвердження Положення про функціонування «телефонів довіри» в органах і підрозділах внутрішніх справ»
 42. Наказ МВС від 01.02.2008 № 45 «Про організацію роботи постійно діючих мобільних груп з профілактики порушень дисципліни і законності та недопущення надзвичайних подій серед особового складу органів внутрішніх справ».
 43. Наказ МВС від 16.03.1997 р. № 81 «Про заходи щодо зміцнення дисципліни і законності в органах внутрішніх справ та попередження надзвичайних подій, пов’язаних із загибеллю й травмуванням особового складу».