ТЕМА № 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЮРИДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Реферати:
 1. Характеристика основних видів юридичної діяльності.
 2. Особливості діяльності слідчих прокуратури.
 3. Соціальна роль професійної діяльності юристів у сучасній Україні
 4. Спеціалізація юридичної роботи як невід’ємна риса підвищення її ефективності.
 5. Соціальні, організаційні та політичні причини незадовільного стану правосуддя.


ТЕМА № 2. ЮРИДИЧНА НАУКА ТА ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА


Реферати:
 1. Основні вимоги та умови набуття права на здійснення окремих видів юридичної практичної діяльності.
 2. Характеристика ідеологічної та прогностичної функцій юридичної науки.
 3. Роль виховної функції юридичної науки у системі професійної підготовки юристів.
 4. Аспекти взаємодії юридичної науки та юридичної практики.
 5. Роль наукових правових знань у вирішення практичних завдань боротьби зі злочинністю.


ТЕМА № 3. СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЮРИСТІВ


Реферати:
 1. Мета та завдання модернізації освітньої діяльності в Україні в контексті європейських вимог.
 2. Принципи організації та функціонування сучасної системи юридичної освіти в Україні.
 3. Характеристики поза аудиторних форм навчання.
 4. Права та обов’язки учасників навчального процесу. Навчальна дисципліна.


ТЕМА № 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЇ ЮРИСТА ТА ОКРЕМИХ ЮРИДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ


Реферати:
 1. Міжнародно-правові стандарти, що діють у сфері здійснення юридичної практичної діяльності.
 2. Моральні кодекси професійної поведінки юристів.
 3. Кодекс честі працівника органів внутрішніх справ.
 4. Порівняльна характеристика деонтологічних кодексів поліції Франції та Великобританії.
 5. Основні принципи застосування сили та вогнепальної зброї посадовими особами у підтриманні правопорядку.
 6. Характеристика основних принципів та стандартів незалежності юридичної професії в документах міжнародних організації.


ТЕМА № 5. ПРОФЕСІЙНО-ПРАВОВА КУЛЬТУРА ЮРИСТА


Реферати:
 1. Вимоги до дизайну й ергономіки в юридичних установах.
 2. Естетична і художня культура юриста.
 3. Конвенція про права інвалідів.