Основні джерела


  1. Юридична деонтологія: підр./за ред. В.М.Горшеньова, В.В.Комарова.-Х.: Основа,1993.
  2. Гусарєв С.Д. Юридична деонтологія. Основи юридичної діяльності: тереотичний та деонтолог. аспекти:навч.-метод. посіб.-К.: Віра-Р,1999.
  3. Гусарєв С.Д. Юридична деонтологія: навч.-метод. посіб.-К.: НАВСУ,2000.
  4. Гусарєв С.Д. Юридична деонтологія( основи юрид. діяльності: теорем. І деонтологічні аспекти): наук.-метод. посіб.-К.,2000.
  5. Скакун О.Ф. Юридическая деонтология: учебн.-Х.: Эспада,2002.
  6. Гусарєв С.Д. Юридична деонтологія.-К.,2003.
  7. Осауленко О.І. Юридична деонтологія: навч. посіб.-К.: Істина,2008.-224с.
  8. Сливка С.С. Юридична деонтологія: підручн.-К.: Атіка,2010.-296с.
  9. Свиридюк Н.П. Юридична деонтологія: навч.-метод. посіб.-К.: Хай-Тек-Прес, 2012.-336с.
  10. Правові засади реалізації Болонського процесу в Україні/Нац. Акад. пед. наук України.-К.,2014.-155с.