Вашій увазі пропонується мультимедійний підручник "Юридична деонтологія", розроблений з урахуванням вимог навчальної програми дисципліни "Юридична деонтологія", яка викладається в Національній академії внутрішніх справ. Підручник містить навчальні, методичні та мультимедійні матеріали, розкриває зміст курсу щодо формування у студентів професійно-правового стилю мислення на підставі загальних уявлень про систему юридичної діяльності, а також розвиток мотивації до правомірної поведінки як основної та єдиної форми реалізації юристами своїх професійних завдань.

Підручник складається з інформаційних блоків:

«Вступ» – містить вступне слово, де зазначається мета, завдання курсу, його зв'язки з іншими дисциплінами;

«Навчальні матеріали» містить тексти лекцій до навчальних тем курсу.

«Мультимедійні презентації до тем» містить презентації до навчальних тем курсу.

«Навчально-методичні матеріали» містить інформацію та організаційно-методичні вказівки для слухачів і студентів, навчальну програму, контрольні та додаткові питання, завдання для самостійної роботи, тематику рефератів і доповідей, питання для підсумкового контролю.

«Рекомендована література» містить перелік джерел, рекомендованих для використання в навчальному процесі та наукової роботи.

«Нормативно-правові акти» містить основні нормативні акти.

«Корисні посилання» містить перелік вибраних електронних ресурсів.

«Тестовий контроль знань» містить тестові завдання для перевірки рівня знань до кожної теми та за підсумками вивчення всієї дисципліни загалом;

«Авторський колектив» – містить відомості щодо розробників мультимедійного підручника.