ШАНОВНІ КОРИСТУВАЧІ !

Вашій увазі пропонується мультимедійний навчально-методичний посібник «Судові та правоохоронні органи України», який розроблений з урахуванням вимог навчальної програми дисципліни «Судові та правоохоронні органи України», що викладається у всіх навчально-наукових інститутах Національної академії внутрішніх справ і є однією із базових навчальних дисциплін, яка дає вихідні знання про систему судових та правоохоронних органів України.

Її призначення – надати можливість здобувачам вищої освіти отримати необхідну інформацію щодо системи, структури, завдань та компетенції судових та правоохоронних органів України.

Мета вивчення цієї дисципліни – дати здобувачам вищої освіти 2 курсу денної та заочної форм навчання чітке уявлення про те, як формуються правоохоронні органи України, яка їхня система, які вони мають склад та структуру, якими є принципи їх організації, які функції вони виконують, як ці органи взаємодіють один з одним, іншими державними та громадськими організаціями, яке їхнє соціальне призначення.

Навчальна дисципліна «Судові та правоохоронні органи України» має своїм завданням сформувати у здобувачів вищої освіти загальні знання щодо поняття, характеристики і змісту судової та правоохоронної діяльності, кола органів, установ, що мають повноваження щодо здійснення цієї діяльності, характеристики статусу посадових осіб, яким надано право здійснення цієї діяльності, їхніх прав, обов’язків та гарантій.

Мультимедійний навчально-методичний посібник «Судові та правоохоронні органи України» підготовлений у межах чинного законодавства України і допоможе здобувачам вищої освіти під час підготовки до складання заліків та іспитів із зазначеної навчальної дисципліни.