Нормативно-правові акти

 1. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року // [Електронний ресурс] / http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015.
 2. Закон України «Про Службу безпеки України» // [Електронний ресурс] / http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12.
 3. Закон України «Про основи національної безпеки України» // [Електронний ресурс] / http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/964-15.
 4. Закон України «Про контррозвідувальну діяльність» // [Електронний ресурс] / http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/374-15.
 5. Закон України «Про державну таємницю» // [Електронний ресурс] / http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12.
 6. Закон України «Про боротьбу з тероризмом» // [Електронний ресурс] / http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/638-15.
 7. Європейська конвенція з прав людини (Конвенція про захист прав і основних свобод людини від 4 листопада 1950 року) // [Електронний ресурс] / http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004.
 8. Конституція України: прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // [Електронний ресурс] / http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.
 9. Концепція реформування кримінальної юстиції України: Затв. Указом Президента України від 8 квітня 2008 р. № 311/2008 // [Електронний ресурс] / http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/311/2008.
 10. Кримінальний процесуальний кодекс України // [Електронний ресурс] / http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.
 11. Міжнародний пакт про громадянські i політичні права від 16 грудня 1966 року // [Електронний ресурс] / http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043.
 12. Питання оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 465 // [Електронний ресурс] / http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/465-2014-%D0%BF.
 13. Положення про класні чини працівників прокуратури України: Затв. Постановою Верховної Ради України від 6 листопада 1991 р. // [Електронний ресурс] / http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1795-12.
 14. Положення про дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав в Україні. Затв. Указом Президента України від 10 червня 1993 р. // [Електронний ресурс] / http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/198/93.
 15. Положення про порядок застосування електронних засобів контролю: Наказ МВС України від 09 серпня 2012 р. № 696 // [Електронний ресурс] / http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-17.
 16. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05 липня 2012 року // [Електронний ресурс] / http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17.
 17. Закон України «Про безоплатну правову допомогу» від 02 червня 2011 року // [Електронний ресурс] / http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17.
 18. Закон України «Про Вищу раду правосуддя» від 21 грудня 2016 року № 1798 –VIII // [Електронний ресурс] / http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-19.
 19. Закон України «Про Конституційний Суд України» від 13 липня 2017 року № 2136-VIII // [Електронний ресурс] / http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-19
 20. Закон України «Про військову службу правопорядку у Збройних Силах України» від 7 березня 2002 року // [Електронний ресурс] / http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3099-14.
 21. Закон України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» від 23 грудня 1993 року // [Електронний ресурс] / http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3781-12.
 22. Закон України «Про державну таємницю» від 21 січня 1994 р. // [Електронний ресурс] / http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12.
 23. Закон України «Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України» від 22 лютого 2006 р. // [Електронний ресурс] / http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-15.
 24. Закон України «Про Державне бюро розслідувань» від 12 листопада 2015р. // [Електронний ресурс] / http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19.
 25. Закон України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» від 23 грудня 1993 р. // [Електронний ресурс] / http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3782-12.
 26. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18 лютого 1992 р.// [Електронний ресурс] / http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12.
 27. Закон України «Про національну поліцію» від 02 липня 2015р. № 2822 // [Електронний ресурс] / http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19.
 28. Закон України «Про Національне Антикорупційне бюро України» від 14 жовтня 2015р. // [Електронний ресурс] / http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18.
 29. Закон України «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 р. // [Електронний ресурс] / http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3425-12.
 30. Закон України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» від 30 червня 1993 року // [Електронний ресурс] / http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3341-12.
 31. Закон України «Про попереднє ув’язнення» від 30 червня 1993 р. // [Електронний ресурс] / http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3352-12.
 32. Закон України «Про прокуратуру» від 14 жовт. 2014 р. №1697-VII // [Електронний ресурс] / http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18.
 33. Про Перелік посад військових прокурорів і слідчих військових прокуратур та граничних військових звань за цими посадами: Указ Президента України від 22 вересня 2014 р. // [Електронний ресурс] / https://www.president.gov.ua/documents/7372014-17677.
 34. Закон України «Про Раду національної безпеки» від 5 березня 1998 р. // [Електронний ресурс] / http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183/98-%D0%B2%D1%80
 35. Закон України «Про судову експертизу» від 25 лютого 1994 р. // [Електронний ресурс] / http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12.
 36. Закон України «Про судоустрій і статус суддів»: від 2 червня 2016 р. // [Електронний ресурс] / http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19.
 37. Закон України «Про забезпечення права на справедливий суд» від 12 лютого 2015 р. // [Електронний ресурс] / http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/192-19.
 38. Закон України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні» від 10 квітня 2014 року // [Електронний ресурс] / http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1188-18.
 39. Про утворення Координаційного центру з надання правової допомоги та ліквідацію Центру правової реформи і законопроектних робіт при Міністерстві юстиції: Постанова Кабінету Міністрів України № 504 від 06.06.2012 р. // [Електронний ресурс] / http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504-2012-%D0%BF.
 40. Про ліквідацію та утворення місцевих загальних судів: Указ Президента України від 12 грудня 2017 р. № 412/2017 // [Електронний ресурс] / https://www.president.gov.ua/documents/4122017-23222.
 41. Про ліквідацію та утворення місцевих загальних судів: Указ Президента України від 12 грудня 2017 р. № 413/2017 // [Електронний ресурс] / https://www.president.gov.ua/documents/4132017-23226.
 42. Про ліквідацію та утворення місцевих загальних судів: Указ Президента України від 29 грудня 2017 р. № 449/2017 // [Електронний ресурс] / https://www.president.gov.ua/documents/4492017-23382.
 43. Про ліквідацію та утворення місцевих загальних судів: Указ Президента України від 29 грудня 2017 р. № 450/2017 // [Електронний ресурс] / https://www.president.gov.ua/documents/4502017-23374.
 44. Про реорганізацію місцевих загальних судів: Указ Президента України від 29 грудня 2017 р. № 451/2017 // [Електронний ресурс] / https://www.president.gov.ua/documents/4512017-23386.
 45. Про ліквідацію апеляційних судів та утворення апеляційних судів в апеляційних округах: Указ Президента України від 29 грудня 2017 р. №452/2017 // [Електронний ресурс] / https://www.president.gov.ua/documents/4522017-23378.
 46. Про ліквідацію місцевих господарських судів та утворення окружних господарських судів: Указ Президента України від 29 грудня 2017 р. № 453/2017 // [Електронний ресурс] / https://www.president.gov.ua/documents/4532017-23370.
 47. Про ліквідацію апеляційних господарських судів та утворення апеляційних господарських судів в апеляційних округах: Указ Президента України від 29 грудня 2017 року №454/2017 р. // [Електронний ресурс] / https://www.president.gov.ua/documents/4542017-23366.
 48. Про ліквідацію апеляційних адміністративних судів та утворення апеляційних адміністративних судів в апеляційних округах: Указ Президента України від 29 грудня 2017 року №455/2017 року // [Електронний ресурс] / https://www.president.gov.ua/documents/4552017-23394.
 49. Про Національне центральне бюро Інтерполу: Постанову Кабінету Міністрів України № 220 від 25 березня 1993 р. { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 532 ( 532-2012-п ) від 13.06.2012 N 968 ( 968-2017-п ) від 13.12.2017}.
 50. Про затвердження Порядку і умов укладення контрактів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі та договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі: Постанова Кабінету Міністрів України № 8 від 11.01.2012 р. // [Електронний ресурс] / http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/8-2012-%D0%BF.
 51. Про затвердження стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі: Наказ Міністерства юстиції України № 337/25114 від 26 лютого 2014 р. // [Електронний ресурс] / http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0337-14.
 52. Правила адвокатської етики, затверджені Установчим З’їздом адвокатів України 17.11.2012 р. // [Електронний ресурс] / http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0003418-12.
 53. Про затвердження Положення про Національну поліцію: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. № 877 // [Електронний ресурс] / http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-2015-%D0%BF.
 54. Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. № 878 // // [Електронний ресурс] / http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/878-2015-%D0%BF.
 55. Про організацію діяльності органів досудового розслідування Національної поліції України: Наказ МВС України від 6 липня 2017 р. № 570 // [Електронний ресурс] / http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0918-17.
 56. Про затвердження Інструкції з організації обліку та руху кримінальних проваджень в органах досудового розслідування Національної поліції України: Наказ МВС України від 14 квітня 2016 р. № 296 // [Електронний ресурс] / http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0884-16.
 57. Про затвердження Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань: Наказ Генерального прокурора України від 06.04.2016 № 139 // [Електронний ресурс] / http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0680-16.
 58. Стратегія розвитку системи МВС до 2020 року: Затв. Кабінетом Міністрів України від 15 листопада 2017 р. // [Електронний ресурс] / http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-2017-%D1%80.