Національна академія внутрішніх справ

Кафедра теорії держави та права
Мультимедійний навчальний посібник
Правові системи сучасності

Теми рефератів


ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ПРО ПРАВОВУ СИСТЕМУ

 1. «Правові системи сучасності» як навчальна дисципліна: витоки, предмет, завдання, місце в системі юридичних наук.
 2. Правова система як об’єкт пізнання та категорія вивчення.
 3. Функції правової системи як реалізація її призначення в суспільстві.
 4. Структура правової системи: різноманіття наукових позицій.
 5. Типологія правових систем: історичні та сучасні підходи.


ТЕМА 2. СІМ’Я КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ПРАВА

 1. Вплив римського права на формування континентальної правової сім’ї.
 2. Загальна характеристика рецепції римського права.
 3. Вплив західноєвропейських університетів на становлення романо-германської правової сім’ї.
 4. Взаємозв’язок правової системи континентального типу з іншими правовими системами та міжнародним правом.
 5. Загальна характеристика правової системи України.


ТЕМА 3. СІМ’Я ЗАГАЛЬНОГО ПРАВА

 1. Судовий контроль за конституційністю законів в англо-американській правові сім’ї.
 2. Властивості та структура судового прецеденту.
 3. Співвідношення прецедентного та статутного права в Англії та США.
 4. Правова система Канади: загальна характеристика.
 5. Основні види систематизації законодавства в системі загального права.


ТЕМА 4. ПРАВОВІ СІМ’Ї РЕЛІГІЙНОГО, ЗВИЧАЄВОГО ТА ТРАДИЦІЙНОГО ПРАВА

 1. Значення основних джерел (форм) мусульманського права на сучасному етапі розвитку ісламських держав.
 2. Процеси вестернізації ісламського права: форми прояву, сучасний стан і перспективи.
 3. Конституційне регулювання прав і свобод людини в ісламських державах: загальна характеристика.
 4. Філософське підґрунтя далекосхідного права.
 5. Особливості юридичної діяльності в країнах традиційного права.