Національна академія внутрішніх справ

Кафедра теорії держави та права
Мультимедійний навчальний посібник
Правові системи сучасності

Додаткові питання для підготовки до семінарського заняття


ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ПРО ПРАВОВУ СИСТЕМУ

 1. Встановіть значення поняття «правової системи» для юриспруденції.
 2. Охарактеризуйте рівні правової системи.
 3. Встановіть взаємозв’язок правової системи з іншими соціальними системами.

ТЕМА 2. СІМ’Я КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ПРАВА

 1. Вкажіть особливості романської та германської груп правових систем.
 2. Розкрийте специфіку скандинавського права.
 3. Вкажіть особливості латиноамериканських правових систем.

ТЕМА 3. СІМ’Я ЗАГАЛЬНОГО ПРАВА

 1. Розкрийте характерні риси статутного права Англії.
 2. Визначте особливості правової системи США.
 3. Вкажіть спільне та відмінне між англійським правом і правом США.

ТЕМА 4. ПРАВОВІ СІМ’Ї РЕЛІГІЙНОГО, ЗВИЧАЄВОГО ТА ТРАДИЦІЙНОГО ПРАВА

 1. Розкрийте специфіку сучасного розвитку права мусульманських держав світу.
 2. Вкажіть основні історичні періоди розвитку африканського права.
 3. Охарактеризуйте основні тенденції сучасного розвитку правових систем країн Африки.