Національна академія внутрішніх справ

Кафедра теорії держави та права
Мультимедійний навчальний посібник
Правові системи сучасності

Kонтроль знань


ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ПРО ПРАВОВУ СИСТЕМУ


ТЕМА 2. СІМ’Я КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ПРАВА


ТЕМА 3. СІМ’Я ЗАГАЛЬНОГО ПРАВА


ТЕМА 4. ПРАВОВІ СІМ’Ї РЕЛІГІЙНОГО, ЗВИЧАЄВОГО ТА ТРАДИЦІЙНОГО ПРАВА


ПІДСУМКОВИЙ ТЕКСТОВИЙ КОНТРОЛЬ