Національна академія внутрішніх справ

Кафедра теорії держави та права
Мультимедійний навчальний посібник
Правові системи сучасності

Контрольні питання


ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ПРО ПРАВОВУ СИСТЕМУ

 1. Охарактеризуйте «Правові системи сучасності» як навчальну дисципліну та її місце в системі юридичних навчальних дисциплін.
 2. Сформулюйте визначення та розкрийте ознаки правової системи.
 3. Розкрийте підходи до структури правової системи.
 4. Вкажіть статичні та динамічні компоненти правової системи.
 5. Розкрийте функції правової системи.
 6. Визначте критерії класифікації правових систем сучасності.
 7. Наведіть основні підходи до типології правових систем сучасності.


ТЕМА 2. СІМ’Я КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ПРАВА

 1. Проаналізуйте формування сім’ї континентального права в період її становлення.
 2. Проаналізуйте формування сім’ї континентального права в період доби Відродження.
 3. Проаналізуйте формування сім’ї континентального права в період з ХVІІІ ст. до ХХ ст.
 4. Проаналізуйте формування сім’ї континентального права в період з 1993 р. і до наших днів.
 5. Розкрийте основні ознаки романо-германської правової сім’ї.
 6. Визначте структуру права романо-германської правової сім’ї.
 7. Охарактеризуйте систему джерел (форм) романо-германського права.

ТЕМА 3. СІМ’Я ЗАГАЛЬНОГО ПРАВА

 1. Наведіть правові системи країн, що відносяться до англо-американської правової сім’ї.
 2. Розкрийте основні ознаки англо-американської правової сім’ї.
 3. Визначте історичну періодизацію розвитку англійського права.
 4. Опишіть структуру англійського права.
 5. Вкажіть основні принципи права справедливості.
 6. Охарактеризуйте систему джерел англійського права.
 7. Визначте основні властивості судового прецедента.

ТЕМА 4. ПРАВОВІ СІМ’Ї РЕЛІГІЙНОГО, ЗВИЧАЄВОГО ТА ТРАДИЦІЙНОГО ПРАВА

 1. Вкажіть основні історичні періоди розвитку мусульманського права.
 2. Охарактеризуйте особливості мусульманського права.
 3. Розкрийте структуру мусульманського права.
 4. Визначте систему джерел (форм) мусульманського права.
 5. Опишіть характерні риси далекосхідного права.
 6. Охарактеризуйте генетичні витоки китайського права.
 7. Визначте специфічні ознаки традиційного та звичаєвого права.