Національна академія внутрішніх справ

Кафедра теорії держави та права
Мультимедійний навчальний посібник
Правові системи сучасності

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ


 1. Охарактеризуйте «Правові системи сучасності» як навчальну дисципліну та її місце в системі юридичних навчальних дисциплін.
 2. Визначте предмет навчальної дисципліни «Правові системи сучасності».
 3. Визначте завдання та функції навчальної дисципліни «Правові системи сучасності».
 4. Сформулюйте поняття та розкрийте ознаки правової системи.
 5. Встановіть значення поняття «правова система» для юриспруденції.
 6. Розкрийте підходи до структури правової системи.
 7. Вкажіть статичні та динамічні компоненти правової системи.
 8. Визначте статичні компоненти правової системи.
 9. Визначте динамічні компоненти правової системи.
 10. Охарактеризуйте інституційну сторону правової системи.
 11. Охарактеризуйте нормативну сторону правової системи.
 12. Охарактеризуйте функціональну сторону правової системи.
 13. Охарактеризуйте комунікативну сторону правової системи.
 14. Розкрийте рівні правової системи.
 15. Розкрийте функції правової системи.
 16. Встановіть взаємозв’язок правової системи з іншими соціальними системами.
 17. Визначте критерії класифікації правових систем сучасності.
 18. Наведіть основні підходи до типології правових систем сучасності.
 19. Розкрийте концепцію правових сімей Р. Давида.
 20. Розкрийте концепцію правових кіл К. Цвайгерта.
 21. Розкрийте підхід до типології правових систем А.Х. Саїдова.
 22. Охарактеризуйте історичні витоки романо-германського права.
 23. Проаналізуйте формування сім’ї континентального права в період становлення.
 24. Проаналізуйте формування сім’ї континентального права в період доби Відродження.
 25. Проаналізуйте формування сім’ї континентального права в період з ХVІІІ ст. до ХХ ст.
 26. Проаналізуйте формування сім’ї континентального права в період з 1993 р. і до теперішнього часу.
 27. Охарактеризуйте сучасний стан правового розвитку країн континентального права.
 28. Розкрийте основні ознаки романо-германської правової сім’ї.
 29. Визначте структуру права романо-германської правової сім’ї.
 30. Охарактеризуйте систему джерел (форм) романо-германського права.
 31. Вкажіть особливості романської та германської груп правових систем.
 32. Розкрийте специфіку скандинавського права.
 33. Вкажіть характерні риси латиноамериканських правових систем.
 34. Наведіть правові системи країн, що відносяться до англо-американської правової сім’ї.
 35. Розкрийте основні ознаки англо-американської правової сім’ї.
 36. Визначте історичну періодизацію розвитку англійського права.
 37. Опишіть структуру англійського права.
 38. Вкажіть основні принципи права справедливості.
 39. Охарактеризуйте систему джерел англійського права.
 40. Визначте основні властивості судового прецеденту.
 41. Розкрийте характерні риси статутного права Англії.
 42. Визначте особливості правової системи США.
 43. Вкажіть спільне та відмінне між англійським правом та правом США.
 44. Вкажіть основні історичні періоди розвитку мусульманського права.
 45. Охарактеризуйте особливості мусульманського права.
 46. Розкрийте структуру мусульманського права.
 47. Визначте систему джерел (форм) мусульманського права.
 48. Коран як основне джерело мусульманського права.
 49. Сунна як основне джерело мусульманського права.
 50. Розкрийте специфіку сучасного розвитку права мусульманських держав світу.
 51. Встановіть співвідношення понять «мусульманське право» та «право мусульманської держави».
 52. Опишіть характерні риси далекосхідного права.
 53. Охарактеризуйте генетичні витоки китайського права.
 54. Розкрийте специфіку сучасного права Китаю.
 55. Визначте історичну періодизацію японського права.
 56. Вкажіть основні джерела сучасного японського права.
 57. Вкажіть основні історичні періоди розвитку африканського права.
 58. Охарактеризуйте основні тенденції сучасного розвитку правових систем країн Африки.
 59. Визначте специфічні ознаки традиційного та звичаєвого права.
 60. Зазначте основні тенденції правового розвитку сучасних правових систем.