Вправи для проведення практичних занять та організації самостійної роботи по темі 2

1. Створити документ, що містить строку тексту, відформатовану наступним чином:

Звичайний текст. Стиснений текст. Р о з ш и р е н и й  т е к с т

2. Створити документ, що містить строку тексту, відформатовану наступним чином:

Word дозволяє задавати зміщення частини текста щодо основного рівня строки ( ) та набирати окремі символи у верхньому та нижньому індексах.

3. Створити документ, що містить наступну строку тексту:

(a+b)2=a2+2×a×b+b2

4. Створити документ, що містить наступну строку тексту:

Гральні карти мають 4 масті:

5. Відформатувати перший символ абзацу тексту, використавши "Буквицу".

Cоздание буквиц. Щелкните абзац, который необходимо начать с заглавной буквы. Абзац должен содержать текст. В меню Формат выберите команду Буквица. Выберите параметр В тексте или На поле. Выберите другие необходимые параметры.

6. Відформатувати у Word абзац тексту наступним чином:

7. Створити таблицю, відформатовану наступним чином:

8. Створити таблицю, відформатовану наступним чином:

9. Створити у текстовому процесорі WORD нижченаведений фігурний напис:

10. Створити у текстовому процесорі WORD фрагмент документа, що містить малюнок з зображенням активного вікна на екрані, який з усіх боків "обтікається" текстом:

11. Створити документ, що містить 4 сторінки тексту. 1 та 3 сторінки документу повинні мати верхній колонтитул, як показано на малюнку нижче, 2 та 4 сторінки не містять колонтитулів.

464-65-00

12. Створити документ, що містить 1 сторінку тексту. Розподілити робоче поле сторінки тексту на 2 колонки шириною рівно9см. та відстанню між колонками рівно 1 см.

13. Створити документ, що містить 1 сторінку тексту. Розподілити робоче поле сторінки тексту на 2 колонки шириною 5см. Зверху кожної колонки рівно по центру розмістити будь-які малюнки розміром 3х3 см.

14. Створити документ з 3 сторінок. Перша та третя сторінки повинні мати книжну орієнтацію, друга сторінка повинна мати альбомну орієнтацію. При допомозі піктограми ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР переконатися у правильності виконання завдання.

15. Створити документ Word, що містить формулу:

16. Створити візитну картку:

17. Відформатуйте строку тексту наступним чином:

18. Відкрийте файл "Список літератури.docx" (надається викладачем) и розмістіть літературні джерела в алфавітному порядку. При цьому посилання на джерела в тексті документа повинні залишитись актуальними.