ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

Абревіатура

Повна назва

АІПС Автоматизована інформаційно-пошукова система
АІС Автоматизована інформаційна система
АЛП Арифметико-логічний пристрій
АСОД Автоматизована система обробки даних
БД База даних
БЗ База знань
ГУНП Головне управління Національної поліції
УНП Управління Національної поліції
ЗП Запам'ятовуючий пристрій
ЕС Експертна система
ІІПС Інтегрована інформаційно-пошукова система
ІПС Інформаційно-пошукова система
ІС Інформаційна система
ІТ Інформаційна технологія
МВС Міністерство внутрішніх справ
ОЗП Оперативний запам'ятовуючий пристрій
ОНП Органи Національної поліції
ПВВ Пристрій вводу-виводу
ПЗП Постійний запам’ятовуючий пристрій
ПК Персональний комп'ютер
ПУ Пристрій управління
ЕОМ Електронна обчислювальна машина
ЦПК Центральний пристрій керування