Орієнтовний перелік питань для підсумкового контролю

Тема 1. Основні поняття та апаратно-програмне забезпечення інформаційних технологій

 1. Нормативно-правове забезпечення дисципліни.
 2. Надати визначення “інформаційних технологій” та “інформації”.
 3. Властивості та види інформації.
 4. Які одиниці вимірювання інформації?
 5. Наведіть класифікацію комп’ютерних систем.
 6. З чого складається обчислювальна система комп’ютера?
 7. Що таке структурна блок-схема комп’ютера?
 8. Класифікація та особливості пристроїв введення-виведення інформації.
 9. Які вимоги техніки безпеки при роботі з комп’ютерними засобами?
 10. Основні складові комп’ютерної системи та їх призначення.
 11. Основні характеристики комп’ютера.
 12. Наведіть класифікацію груп клавіш клавіатури комп’ютера.
 13. Основні комбінації клавіш та їх призначення.
 14. Сучасні мобільні засоби обчислювальної техніки. Призначення та їх основні характеристики.
 15. Що таке файлова система?
 16. На які складові поділяється програмне забезпечення? Їх призначення.
 17. Що таке програми-оболонки? Наведіть їх класифікацію.
 18. Що таке операційна система?
 19. Які особливості організації файлової системи операційних систем?
 20. Загальна характеристика операційних систем Windows, Linux, Android.
 21. Мультимедійні можливості Windows. Дії користувача в аварійних ситуаціях.
 22. Які вбудовані додатки та утиліти Ви знаєте? Особливості їх використання.
 23. Як проходить підготовка магнітних дисків до роботи? Які існують утиліти для захисту та відновлення інформації на носіях?
 24. Надайте визначення архівації файлів. Класифікація та особливості використання програм упакування та розпакування файлів.
 25. Що таке комп’ютерний вірус? Наведіть їх класифікацію.
 26. Види, призначення та особливості використання основних антивірусних програм.
 27. Пристрої введення-виведення інформації.
 28. Допоміжні пристрої комп’ютера.
 29. Види носіїв комп’ютерної інформації, їх основні характеристики.
 30. Призначення жорсткого диску, будова та основні характеристики.
 31. Класифікація, призначення флеш-карт та основні правила по їх користуванню.
 32. Основи організації роботи на комп’ютері у режимі користувача.
 33. Чинники, що мають істотний вплив на роботу комп’ютерної системи.
 34. Пояснити, що таке “програмний принцип” роботи комп’ютера.
 35. Поняття та призначення основного прикладного програмного забезпечення сучасних мобільних засобів обчислювальної техніки.
 36. Вимоги щодо захисту інформації під час користування сучасними мобільними засобами обчислювальної техніки.

Тема 2. Оформлення службової документації з використанням текстових процесорів. Текстовий процесор Microsoft Word

 1. Які існують текстові редактори та їх основні функції?
 2. Основні можливості текстового процесору Microsoft Word щодо створення службової документації.
 3. Особливості введення і редагування тексту у Microsoft Word.
 4. Переміщення за текстом та виділення фрагментів тексту за допомогою клавіатури та "миші".
 5. Використання панелі “Стандартная”.
 6. Основні операції форматування тексту.
 7. Робота з шрифтами.
 8. Особливості роботи з вікнами документів.
 9. Для чого робиться розрив сторінки?
 10. Що таке колонтитули і де вони застосовуються?
 11. Як розбити текст на колонки?
 12. Що таке виноски, які вони бувають?
 13. Створення буквиці.
 14. Для чого потрібні таблиці?
 15. Як вставити таблицю потрібної конфігурації?
 16. Як з'єднати декілька комірок таблиці?
 17. Як поділити комірку таблиці?
 18. Форматування тексту в таблиці.
 19. Використання графічних засобів при оформленні таблиць.
 20. Які графічні об’єкти можна розмістити в документі MS Word?
 21. Використання графічних засобів при оформленні таблиць.
 22. Для чого потрібні маркери розмірів графічного об’єкта та як користуватися ними?
 23. Як скопіювати, перемістити, вставити або видалити графічний об’єкт?
 24. Як використовується панель інструментів “Рисование” при створенні графічних об’єктів?
 25. Особливості створення рапорту, довідки, доповідної записки, пояснювальної записки, службового листа, плану, акту, звіту тощо згідно вимог щодо оформлення службової документації в діяльності поліції.
 26. Сканерні системи обробки текстів.
 27. Сучасні системи перекладу текстової інформації з однієї мови на іншу та перевірки орфографії.

Тема 3. Використання інформаційно-пошукових систем в діяльності поліції. Правові інформаційно-пошукові системи

 1. Для чого створюються інформаційно-пошукові системи? Наведіть їх класифікацію.
 2. Яким чином здійснюється пошук інформації в Internet?
 3. Які інформаційно-пошукові системи Ви знаєте?
 4. Поняття системи централізованого управління нарядами патрульної служби «ЦУНАМІ».
 5. Можливості центру прийняття та реєстрації повідомлень (служби «102» та онлайн-сервісу 102kiev.com.ua) про правопорушення та події на єдиній інформаційній базі.
 6. Можливості диспетчерського центру управління нарядами поліції по попередженню правопорушень та розкриттю злочинів по «гарячих слідах».
 7. Поняття геоінформаційної системи (електронної карти міста).
 8. Можливості визначення місцезнаходження наряду за допомогою системи супутникового GPS-позиціювання та стільникового оператора телефонної мережі.
 9. Використання геоінформаційної системи для прокладки маршрутів до місця події.
 10. Розшукові обліки на веб-порталі МВС України.
 11. Бази даних нормативно-правових документів в Internet.
 12. Загальна характеристика правових інформаційно-пошукових систем "Законодавство України", " Ліга-Закон", "Нормативні акти України" та ін.
 13. Режими пошуку інформації у правових інформаційно-пошукових системах. Реквізити для пошуку інформації.
 14. Які інформаційно-пошукові системи по законодавству найбільш поширені в Україні?
 15. Які дії може виконати користувач після знайдення інформації?