Питання для самоконтролю по темі 1

 1. Які є типи об’єктів у Windows 7 ?
 2. Яке призначення піктограм об’єктів?
 3. Як запустити програму Дефрагментация диска?
 4. Яке призначення головного меню?
 5. Яке призначення пункту головного меню Программы по умолчанию ?
 6. Як запустити програму Калькулятор?
 7. Яке призначення пункту головного меню Выполнить ?
 8. З яких елементів складається вікно програми?
 9. Які дії можна виконувати з вікном?
 10. Що таке мінімізація вікна?
 11. Як можна змінити розташування вікна на екрані?
 12. Як упорядкувати вікна на робочому столі?
 13. Чим відрізняється активне вікно від пасивного?
 14. Як зробити вікно активним?
 15. Для чого призначене контекстне меню і як його викликати?
 16. Як відкрити вікно на весь екран?
 17. Як закрити вікно (різні способи)?
 18. Як відкрити / закрити папку?
 19. Як можна упорядкувати піктограми у вікні?
 20. Який вигляд можна надати піктограмам у вікні?
 21. Які існують режими відображення вмісту папки?
 22. Як ввімкнути / вимкнути панель інструментів у вікні?
 23. Як дослідити властивості диска?
 24. Як виконати настроювання робочого столу?
 25. Як можна створити ярлик програми на робочому столі?
 26. Як ввімкнути / вимкнути рядок стану вікна? Яке його призначення?
 27. Які вікна називаються діалоговими? Які елементи керування мають ці вікна?
 28. Яка роль кнопки <?> в заголовку діалогового вікна?
 29. Як закрити діалогове вікно із урахуванням змінених параметрів?
 30. Як пересунути піктограму на робочому столі в інше місце?
 31. Як за допомогою миші змінити розміри вікна?
 32. Що таке системне меню, яке його призначення?
 33. Яке призначення мають смуги прокручування, яка її структура?
 34. Яка структура панелі завдань?
 35. Як правильно вимкнути комп’ютер?