Нормативно-правові акти

 1. Про внесення змін до Закону України “Про інформацію”: Закон України від 13 січня 2011 року // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 32. – ст. 313.
 2. Про науково-технічну інформацію: Закон України від 25 червня 1993 року (із змінами, внесеними згідно із Законами 2003, 2011, 2014 років) // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 33. – ст. 345.
 3. Про Національну програму інформатизації: Закон України від 04 лютого 1998 року (із змінами, внесеними згідно із Законами 2001, 2010, 2012, 2015 років) // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 27-28. – ст. 181.
 4. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах: Закон України від 05 липня 1994 року (із змінами, внесеними згідно із Законами 2004, 2005, 2009, 2014 років) // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 31. – ст. 286.
 5. Про Національну поліцію: Закон України від 02 липня 2015 року // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 40-41. – ст.379.
 6. Про затвердження Положення про МВС України : Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року №878.
 7. Про затвердження Положення про Національну поліцію України : Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року №877.
 8. Про затвердження Положення про Інтегровану інформаційно-пошукову систему органі внутрішніх справ України : Наказ МВС України від 12 жовтня 2009 року № 436.
 9. Про затвердження Положення про патрульну службу МВС : Наказ МВС України від 02 червня 2015 року № 796.
 10. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції : Наказ МВС України від 06 листопада 2015 року № 1376.
 11. Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах поліції заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події : Наказ МВС України від 06 листопада 2015 року № 1377.
 12. Про затвердження інструкції з оформлення документів в системі МВС України : Наказ МВС України від 27 липня 2012 року № 650.
 13. Про затвердження інструкції з автоматизованого обліку адміністративних правопорушень : Наказ МВС України від 04 липня 2016 року № 595.