ПЕРЕДМОВА

Даний мультимедійний навчальний посібник укладено відповідно до програми навчальної дисципліни "Інформаційні технології".

Метою дисципліни є надання курсантам знань з основ інформаційних технологій, а також формування у них професійних навичок та вмінь щодо використання можливостей сучасних засобів обчислювальної техніки, які необхідні їм під час несення служби.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є інформаційні технології, що застосовуються в професійній діяльності працівників Національної поліції України.

Протягом усього періоду розвитку людства триває процес накопичення інформації та знань, які фіксуються в документах. Станом на сьогоднішній день вже накопичено величезний обсяг первинних документів. Але за даними науки у найближчі 3 роки у світі буде створено більше інформації, ніж за попередні 40 000 років! Тобто, об’єм інформації катастрофічно зростає, і щоб в цьому цифровому океані знайти необхідну інформацію та її належним чином обробити, людині необхідна інструментальна допомога у вигляді сучасних інформаційних технологій (ІТ) та засобів обчислювальної техніки.

Сьогодні в розвинених країнах світу приділяється велика увага питанням інформатизації суспільства. У світі спостерігаються бурхливий розвиток засобів інформатизації (комп’ютерів, комп’ютерних мереж, всіляких електронних пристроїв), і в зв’язку з цим, появу нових ІТ обробки, передачі, одержання і збереження інформації.

Не залишається осторонь цих процесів і Україна, в якій спостерігається інтенсивне впровадження сучасних ІТ практично у всі сфери життєдіяльності суспільства. Розвиток інформаційного суспільства відповідно до Указу Президента України від 12 січня 2015 року № 5 “Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020»” є серед переліку основних реформ та програм розвитку держави.

Процес інформатизації суспільства сприяє впровадженню в роботу правознавця принципово нових методів обробки інформації на базі сучасної обчислювальної техніки.

Навчальний посібник має своєю метою допомогти курсантам-правознавцям опанувати основи сучасних інформаційних технологій професійного спрямування.