Шановні користувачі !

Вашій увазі пропонується мультимедійний посібник «Поліцейська деонтологія», розроблений з урахуванням вимог навчальної програми дисципліни «Поліцейська деонтологія», яка викладається в Національній академії внутрішніх справ. Навчальний посібник містить навчальні, мультимедійні та методичні матеріали, розкриває зміст навчальної дисципліни стосовно найважливіших моральних і правових питань формування сучасного кваліфікованого поліцейського.

Мультимедійний навчальний посібник складається з інформаційних блоків:

«Вступ» – містить вступне слово, де зазначається мета та завдання навчальної дисципліни.

«Навчальні матеріали» містить тексти лекцій до навчальних тем дисципліни.

«Мультимедійні презентації до тем» містить презентації до навчальних тем дисципліни.

«Навчально-методичні матеріали» містить інформацію та організаційно-методичні вказівки для здобувачів вищої освіти, додаткові питання, контрольні питання, практичні завдання, тематику рефератів, питання підсумкового контролю.

«Рекомендована література» містить перелік джерел, рекомендованих для використання в навчальному процесі та наукової роботи, перелік вибраних електронних ресурсів, нормативно-правові акти (із QR-кодами).

«Глосарій» містить основні категорії, які використовуються в навчальній міждисциплінарній науці.

«Тестовий контроль знань» містить тестові завдання для перевірки рівня знань до кожної теми та підсумковий контроль знань.

«Авторський колектив» – містить відомості щодо розробників мультимедійного посібника.