Навчально-методичні матеріали

Теми рефератів


ТЕМА 1. ЮРИДИЧНА КОМПАРАТИВІСТИКА: ГЕНЕЗИС, СУЧАСНИЙ СТАН,

ПРЕДМЕТ, МЕТОДОЛОГІЯ

 1. Античне порівняльне право та значення його методології для сучасного порівняльного правознавства.
 2. Внесок мислителів епохи Просвітництва у формування порівняльного правознавства.
 3. Формування та розвиток ідей порівняльного правознавства в Австро-Угорській імперії у XVII – XVIII.
 4. Історія становлення та розвитку порівняльного правознавства в Україні.
 5. Методологічні правила порівняльно-правових досліджень.

ТЕМА 2. ЗАГАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ПРО ПРАВОВУ СИСТЕМУ. ТИПОЛОГІЯ

ПРАВОВИХ СИСТЕМ

 1. Методологічні прийоми типологізації правових систем.
 2. Концепція правових сімей Рене Давида.
 3. Стильова концепція правових кіл К. Цвайгерта та Х. Кьотца.
 4. Структура правової системи: різноманіття наукових позицій.
 5. Правова система як об’єкт пізнання та категорія вивчення.

ТЕМА 3. ПРАВОВІ СИСТЕМИ ЗАХІДНОЇ ТРАДИЦІЇ ПРАВА

 1. Кодифікація Юстиніана та її вплив на формування романо-германського права.
 2. Роль західноєвропейських університетів у становленні романо-германської правової сім’ї.
 3. Особливості організаційно-функціональної побудови судових і правоохоронних органів у державах континентальної Європи.
 4. Судова система Англії: загальна характеристика.
 5. Організація адвокатури у Сполучених Штатах Америки.

ТЕМА 4. ПРАВОВІ СИСТЕМИ РЕЛІГІЙНОГО, ТРАДИЦІЙНОГО ТА ЗВИЧАЄВОГО

ПРАВА

 1. Значення основних джерел (форм) мусульманського права на сучасному етапі розвитку ісламських держав.
 2. Процеси вестернізації ісламського права: форми прояву, сучасний стан і перспективи.
 3. Конституційне регулювання прав і свобод людини в ісламських державах: загальна характеристика.
 4. Філософське підґрунтя далекосхідного права.
 5. Особливості юридичної діяльності в країнах традиційного права.

ТЕМА 5. ВЗАЄМОДІЯ СУЧАСНИХ ПРАВОВИХ СИСТЕМ. СПІВВІДНОШЕННЯ

МІЖНАРОДНОГО ПРАВА І ВНУТРІШНЬОГО ПРАВА КРАЇН СВІТУ

 1. Структура міжнародного права та процеси створення світового правопорядку.
 2. Імплементація норм міжнародного права в національне право.
 3. Форми та проблеми узгодження міжнародного права і внутрішньонаціонального права.
 4. Міжнародно-правова допомога: сучасний стан і тенденції розвитку.
 5. Правові системи міждержавних об’єднань: загальна характеристика.