Навчально-методичні матеріали

Контрольні питання


ТЕМА 1. ЮРИДИЧНА КОМПАРАТИВІСТИКА: ГЕНЕЗИС, СУЧАСНИЙ СТАН,

ПРЕДМЕТ, МЕТОДОЛОГІЯ

 1. Поняття юридичної компаративістики.
 2. Поняття порівняльного правознавства.
 3. Період формування порівняльного правознавства як юридичної науки.
 4. Перші приклади порівняльно-правових досліджень.
 5. І Міжнародний Конгрес порівняльного права.
 6. Предмет юридичної компаративістики як юридичної науки.
 7. Предмет юридичної компаративістики як навчальної дисципліни.
 8. Основні цілі порівняльного правознавства як юридичної науки.
 9. Характеристика сучасного етапу розвитку юридичної компаративістики.
 10. Методологія юридичної компаративістики.

ТЕМА 2. ЗАГАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ПРО ПРАВОВУ СИСТЕМУ. ТИПОЛОГІЯ

ПРАВОВИХ СИСТЕМ

 1. Поняття правової системи.
 2. Основні риси правової системи.
 3. Структура правової системи.
 4. Статичні компоненти правової системи.
 5. Динамічні компоненти правової системи.
 6. Рівні структури правової системи.
 7. Функції правової системи.
 8. Поняття правової сім’ї.
 9. Критерії типологізації правових систем у правові сім’ї відповідно до підходу французького компаративіста Р. Давида.
 10. Правові кола згідно з позицією К. Цвайгерта та Х. Кьотца.

ТЕМА 3. ПРАВОВІ СИСТЕМИ ЗАХІДНОЇ ТРАДИЦІЇ ПРАВА

 1. Правові системи романо-германської правової сім’ї.
 2. Історичне джерело права романо-германської правової сім’ї.
 3. Структура права в романо-германській правовій сім’ї.
 4. Межі регулювання публічного та приватного права, тенденції їх розвитку.
 5. Основне джерело (форма) права романо-германської правової сім’ї.
 6. Поняття норми права в романо-германській правовій сім’ї.
 7. Історичне джерело англо-американської правової сім’ї.
 8. Суб’єкти правотворчості англійського права.
 9. Структура права англо-американської правової сім’ї.
 10. Поняття норми права в англо-американської правовій сім’ї.

ТЕМА 4. ПРАВОВІ СИСТЕМИ РЕЛІГІЙНОГО, ТРАДИЦІЙНОГО ТА ЗВИЧАЄВОГО

ПРАВА

 1. Основні риси мусульманського права.
 2. Джерела мусульманського права.
 3. Структура мусульманського права.
 4. Поняття норми права в мусульманському праві.
 5. Характеристика процесу вестернізації в мусульманському праві.
 6. Основні риси далекосхідного права.
 7. Основне джерело звичаєвого права.
 8. Основні риси правового звичаю.
 9. Генезис мусульманського права.
 10. Характеристика правової системи Японії.

ТЕМА 5. ВЗАЄМОДІЯ СУЧАСНИХ ПРАВОВИХ СИСТЕМ. СПІВВІДНОШЕННЯ

МІЖНАРОДНОГО ПРАВА І ВНУТРІШНЬОГО ПРАВА КРАЇН СВІТУ

 1. Основні цілі порівняльно-правових досліджень співвідношення міжнародного та національного права.
 2. Об’єкти порівняльно-правових досліджень співвідношення міжнародного та національного права.
 3. Сфери погодженого правового розвитку.
 4. Гармонізація права.
 5. Модельний правовий акт: особливості правотворчості та реалізації.
 6. Уніфікація правових норм: сутність і види.
 7. Міжнародно-правова допомога: поняття та складові.
 8. Основні форми співвідношення міжнародного і національного права.
 9. Структура сучасного міжнародного права.
 10. Шляхи імплементації норм міжнародного права в національне право.