Тестовий контроль знань


Тема 1. Юридична компаративістика: генезис, сучасний стан, предмет, методологія


Тема 2. Загальне вчення про правову систему. типологія правових систем


Тема 3. Правові системи західної традиції права


Тема 4. Правові системи релігійного, традиційного та звичаєвого права


Тема 5. Взаємодія сучасних правових систем. співвідношення міжнародного права і
внутрішнього права країн світу


Підсумковий контроль