THÈME: LA LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE STUPÉFIANTS

GRAMMAIRE

Formes non-personnelles du verbe.

 1. Participe présent.
 2. Gérondif.
 3. Participe passé composé.
 4. Infinitif.

I. Retenez les mots et les expressions suivants:

lutte f боротьба
usage m вживання
trafic m незаконна торгівля, обіг
illicite незаконний
stupéfiant m наркотик
centraliser цетралізувати
faciliter полегшувати, сприяти
recherche f розшук
prévention f запобігання
tendre à іти, вести до …; мати тенденцію до …
en tant que як, в якості
réunion f зібрання
servir слугувати
liaison f зв’язок
enquête f розслідування, дізнання, слідство
important, -e важливий
livraison f поставка
surveiller наглядати
infiltration f проникнення
concours m сприяння, допомога
fournir постачати, надавати
participer брати участь
procéder розпочинати
domaine m галузь
s'appuyer спиратися
affecter призначати, прикомандировувати
réaliser здійснювати
établissement m заклад
scolaire шкільний
adulte m дорослий
milieu m середовище

II. Lisez le texte et traduisez- le en ukrainien:

La lutte contre l’usage et le trafic de stupéfiants en France

La police nationale et la gendarmerie nationale sont les principaux services chargés de lutter contre l’usage et le trafic de stupéfiants.

L’Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (OCRTIS) centralise tous les renseignements pouvant faciliter la recherche et la prévention du trafic illicite des toxiques stupéfiants et permettre une meilleure coordination des opérations tendant à la répression de ce trafic.

Les missions de l'O.C.R.T.I.S. sont celles d'un organe d'administration centrale et d'un service de police judiciaire:

En tant qu'administration centrale:

En tant que service de police judiciaire:

La police nationale et la gendarmerie nationale réalisent de très nombreuses actions de prévention en direction de la jeunesse dans les établissements scolaires et universitaires, mais également en direction des adultes, dans le milieu professionnel.


III. Donnez les équivalents français des séries suivantes:

1) нести відповідальність 9) стратегічний інтерес
2) незаконний обіг наркотиків 10) контрольована поставка
3) збирати відомості 11) агентурна операція
4) координувати операції 12) надавати допомогу
5) завдання бюро 13) загальна документація
6) судова поліція 14) зв’язковий офіцер
7) міжнародна організація 15) професійне середовище
8) бути сполучною ланкою 16) шкільний заклад

IV. Répondez aux questions en vous servant du texte:

 1. Quels services sont chargés de la lutte contre le l’usage et le trafic de stupéfiants en France?
 2. De quoi est chargé l’OCRTIS?
 3. Quelles sont les missions de l’OCRTIS en tant qu'administration centrale?
 4. Quelles sont les missions de l’OCRTIS en tant que service de police judiciaire?

V. Traduisez en français en consultant le texte:

 1. Національна поліція і жандармерія Франції є основними службами, що несуть відповідальність за боротьбу з вживанням та незаконним обігом наркотиків.
 2. Центральне бюро по боротьбі з незаконним обігом наркотиків (ЦББНОН) збирає відомості, які могли б сприяти виявленню незаконного обігу наркотиків і дозволили б краще координувати операції по припиненню цього обігу.
 3. Щороку ЦББНОН представляє французьку судову поліцію на засіданнях різних національних і міжнародних організацій.
 4. ЦББНОН є сполучною ланкою, в якості кореспондента між Інтерполом і Європолом з питань наркотиків, між французькою та іноземними службами поліції.
 5. ЦББНОН координує важливі розслідування в країні, контрольовані поставки й агентурні операції.
 6. Зв'язкові офіцери ЦББНОН працюють в країнах виробництва наркотиків (Колумбія, Нідерланди, Марокко), або транзитних країнах (Венесуела, Бразилія, Іспанія, Туреччина, Сенегал, Гана ...).
 7. Національна поліція та жандармерія виконують численні профілактичні заходи по відношенню до молоді в школах і університетах, та й до дорослих на робочому місці.

VI. Lisez le texte et traduisez-le en ukrainien:

INDICES ET SYMPTOMES DE LA CONSOMMATION DE LA DROGUE

Indices d'ordre matériel: découverte d'objets reliés directement à la consommation tels que du papier à rouler (папір для скручування), petite pince (пінцет) brûlée (підпалений) à l'extrémité , petit miroir, petits sachets (пакетики) vides, liquide hydratant (рідина зволожуюча) pour les yeux, seringue (шприц), pipes artisanales (люльки кустарного виробництва).

Indices d'ordre physiologique: rougeurs aux yeux, dilatation marquée de la pupille (значне розширення зіниць), odeurs soutenues (наявність специфічного запаху (cannabis, alcool, solvant (розчинник))), trouble d'élocution (порушення мовлення), toux fréquente (частий кашель), reniflement (пирхання, сопіння),modifications ou augmentation soudaines de l’appétit Зміна апетиту - від повної відсутності до різкого посилення і обжерливості. Perte de poids ou d’appétit inexpliquée (раптове зменшення або збільшення маси тіла); traces d'injection (сліди від ін’єкцій).

Indices d'ordre comportemental: isolement, modification du groupe d'ami, variation importante de l'humeur (різкі зміни настрою), abandon d'activités, irritabilité (дратливість), discours décousus (нескладне мовлення)…


VII. Lisez et traduisez le dialogue suivant:

Policier: A qui appartient ce véhicule?

RAMAJ: Il appartient à un camarade. Je ne sais pas son nom, je sais simplement qu’il s’appelle Fadil.

Policier: Pourquoi vous a-t-il prêté sa voiture?

RAMAJ: Il m’a prié de lui rendre un service. Je devais me rendre à Lomé.

OP: Vous a-t-il dit pourquoi vous deviez faire ce voyage?

RAMAJ: Non et je n’ai pas posé de question. Il m’a simplement affirmé que je toucherais une somme de 800 euros en arrivant à Lomé.

Policier: Le téléphone portable dont vous étiez porteur vous appartient?

RAMAJ: Non, c’est Fadil qui me l’a donné avant mon départ.

Policier: Saviez-vous ce que vous transportiez dissimulé dans l’emplacement de l’air-bag passager?

RAMAJ: Non, je ne le savais pas. J’ignorais totalement que l’air-bag avait été retiré dans le but d’y aménager une cache.

Policier: Qu’avez-vous fait à votre arrivée à Lomé?

RAMAJ: J’ai reçu un appel, on m’a demandé de me rendre dans un garage. J’ai été guidé par téléphone et je ne peux donc vous dire où se trouve cet établissement avec précision.

Policier: Que s’est-il passé ensuite?

RAMAJ: J’ai laissé la voiture à cet endroit et on m’a demandé de la récupérer le lendemain matin. C’est ce que j’ai fait.


VIII. Lisez et traduisez les textes ci-dessous:

Classement des drogues selon leurs effets:

Les stimulants qui stimulent le fonctionnement du système nerveux:

Tabac, Cocaïne, Crack, Médicaments stimulants (Amphétamines et autres dopants), Ecstasy, GHB.

Ces produits favorisent temporairement un état d'éveil et d'excitation et réduisent la fatigue. Ils induisent un sentiment fallacieux d'assurance et de contrôle de soi. L'effet est généralement suivi d'un état d'épuisement et de dépression.

Ils conduisent fréquemment à la dépendance psychique et peuvent induire, à forte dose, des conséquences graves : paranoïa, dépression importante, fatigue généralisée. Ils sont aussi la cause d’accidents par surestimation de ses capacités.

Les hallucinogènes ou perturbateurs qui perturbent le fonctionnement du système nerveux:

Cannabis et produits dérivés, Produits volatils (colles et solvants, anesthésiques volatils), Kétamine, LSD, champignons hallucinogènes etc.

Ces produits provoquent une perturbation de la perception de l'environnement et de la réalité: modifications de la perception du temps et de l'espace, sensibilité exacerbée aux couleurs et aux sons.

A long terme, ils peuvent modifier durablement la personnalité du consommateur qui ne peut plus composer avec les éléments de la réalité.

Les dépresseurs qui ralentissent le fonctionnement du système nerveux:

Alcool, Médicaments tranquillisants et somnifères (Barbituriques, Benzodiazépines...), Opiacés (Héroïne, Méthadone, Codéine, Morphine... ).

Ces produits entrainent une sensation de détente et de rêve ainsi qu'une perte d'inhibition.

Ils conduisent fréquemment à la dépendance physique et peuvent induire, à forte dose, des conséquences graves (arrêt cardiaque ou respiratoire). Ils sont également la cause d'accidents par perte de vigilance et de contrôle de soi.

*La classification a été élaborée en 1991 par Jean Thuillier, psychiatre et pharmacien, et Yves Pelicier, médecin et professeur d'université. ( http://www.caat.online.fr/drogues/drogues.htm )

Les drogues: caracteristiques

Cannabis (chanvre indien, haschish, herbe, pot, stick, joint): Sous forme d'un mélange végétal ou d'un produit résineux marron à fumer dans une pipe ou un tube, mélangé parfois au tabac. Odeur caractéristique d'herbe. Les fumeurs peuvent paraître bavards ou ivres. Risques d'accidents en cas d'intoxication.

Heroïne (smack, skag): Sous forme de poudre blanche ou brune avec des petits points. On la chauffe d'habitude sur une plaquette en argent et on respire les fumées. Peut être également reniflée ou injectée. Produit d'abord un coup de fouet suivi de somnolence et une apparence "d'ivresse". Une surdose peut entraîner un coma. L'utilisation régulière et fréquente entraîne rapidement une très grande dépendance. L'abstinence chez un drogué provoque le syndrome de "manque" avec des douleurs physiques abdominales et musculaires.

Autres morphiniques (morphine, dolosal, palfium, R1406, etc.): Ils se présentent sous forme de comprimés rouges ou blancs ou d'ampoules à avaler ou à s'injecter. Ils ont des effets analogues à ceux de l'héroïne, mais le plus souvent, ils sont beaucoup plus toxiques et dégradants que l'héroïne.

Les amphetamines (speed): En général sous la forme d'une poudre blanche ou brune, mais aussi en pilules ou gélules, à s'injecter ou à renifler. Ces substances rendent très alerte, mais la "déprime" et l'insomnie suivent généralement. Un emploi exagéré et massif peut donner l'impression d'être persécuté.

Champignons hallucinogenes: Ces champignons se mangent frais ou frits. Ils poussent à l'état sauvage en Europe. Le principal danger est qu'ils sont extrêmement toxiques, dangereux et même mortels. Demandez conseil à votre pharmacien.

L.S.D. 25 (l'acide, l'acide noir, le 25, le "D", black energy, black death): Liquide incolore, actif à très faibles doses. Le LSD liquide peut imbiber un cube de sucre, un bonbon, un biscuit, un morceau de buvard ou de petits timbres imprimés. Sous forme de poudre, il peut se présenter en comprimés, en gélules et en capsules. Toutes les voies d'administration sont utilisées : avalé, sniffé, fumé dans une cigarette ou injecté en intra-veineuse. Conséquences : des yeux brillants et parfois une forte excitation. L'utilisation importante entraîne des troubles de confusion d'esprit et des délires de persécution. Des lésions cérébrales irréversibles peuvent apparaître.

Injections: Plusieurs drogues peuvent être injectées. Les risques sont: abcès, infection des veines, empoisonnement du sang, hépatite et Sida.


IX. Observez les cas suivants:

Faits divers

A 71 ans, elle est soupçonnée de trafic de drogue

En banlieue parisienne, une grand-mère de 71 ans s'apprête à être mise en examen avec son petit-fils suite à une enquête concernant un important trafic de cannabis.

Arrêtés mardi matin, la septuagénaire, son petit-fils ainsi que quatre autres personnes avaient été placés en garde à vue.

Dans son appartement la grand-mère jouait le rôle de "nourrice". Elle stockait la drogue dans son appartement qu'elle "mettait dans des sachets" qui étaient, ensuite, récupérés par les vendeurs. Dans un hall voisin du domicile de cette mamie, des dizaines de consommateurs défilaient du début d'après-midi jusqu'à la nuit pour acheter des stupéfiants. Les enquêteurs ont constaté que le nombre d'acheteurs pouvait atteindre les 30 par heure.

Les policiers ont perquisitionné le domicile de la grand-mère et ont découvert 230 grammes de résine de cannabis, des sachets d'herbe, des barrettes de cannabis, du matériel pour peser la drogue, un livre de comptes ainsi que 980 euros en espèce. Lors de sa garde à vue, la septuagénaire a nié toute participation au trafic. Son petit-fils a, quant à lui, reconnu que la drogue état stockée chez sa "mamie".

Une plantation clandestine de cannabis démantelée à Besançon.

Ce n’est pas vraiment la récolte qu’attendaient les trafiquants. Dans la journée de lundi, les policiers de la ville de Besançon sont intervenus pour démanteler un important site de production clandestin de cannabis.

Les 155 plants cultivés, mesurant plus d’un mètre de hauteur, étaient cultivés dans un appartement d’une Zone de Sécurité Prioritaire de la ville.

L’intervention des forces de l’ordre marquait la conclusion d’une enquête entamée il y a plusieurs semaines sur un trafic de stupéfiants dans la préfecture du Doubs. Un homme d’une trentaine d’années a été interpellé et placé en garde à vue.


X. Situations à développer:

 1. Vous êtes revenu(e) de la conférence internationale sur la lutte contre le trafic de stupéfiants. Parlez à votre ami belge de la répression du trafic illicite de stupéfiants en France.
 2. Racontez à votre ami francophone comment déceler que quelqu’un utilise de la drogue. Nommez les іndices et symptômes de la consommation.
 3. Parlez à votre ami français de la situation en matière d’usage et de trafic de stupéfiants en Ukraine.

XI. Écrivez 7-10 phrases sur la lutte contre le trafic de stupéfiants en Ukraine.


XII. Regardez la vidéo et répondez aux questions:

 1. Où et quand se déroule l’opération?
 2. Est-ce que tous les policiers sont en uniforme?
 3. Combien de suspects sont-ils menottés?
 4. De quoi sont- ils soupçonnés?
 5. Est-ce que les autres déalers sont interpellés?
 6. Combien de policiers participent à cette opération?
 7. Qu’est-ce que a été saisi sur les suspects?
 8. Combien de personnes ont été interpellées?
GRAMMAIRE

PARTICIPE PRÉSENT / ДІЄПРИКМЕТНИК ТЕПЕРІШНЬОГО ЧАСУ

Participe présent означає дію, одночасну з дією, вираженою дієсловом в особовій формі в теперішньому, минулому або майбутньому часі.

Утворення:

Основа présent de l’Indicatif першої особи множини: (nous) écriv(ons) + ant.

Par exemple: faisant, parlant.

Дієслова avoir, être, savoir мають особливі форми participe présent –étant, ayant, sachant.

Наприклад:

Je le vois descedant du taxi Я його бачу виходячим з таксі
Je l’ai vu Я його побачив
Je le verrai Я його побачу

GÉRONDIF / ДІЄПРИСЛІВНИК

Gérondif позначає додаткову дію, одночасну з дією, вираженою дієсловом в особовій формі. Цей дієприслівник співпадає по формі з participe présent, характерною ознакою якої є частка –en.

Bon, bon, dit l’avocat en faisant un effort.

Je l’ai vu en descendant du taxi.

Я його побачив, виходячи з таксі.

Gérondif виступає в ролі обставини: Я його побачив, коли я виходив з таксі.

Часто для того, щоб підкреслити одночасність дій, перед gérondif вживається прислівник tout.

Tout en parlant, il parcourait le journal.

PARTICIPE PASSÉ COMPOSÉ / ДІЄПРИСЛІВНИК ДОКОНАНОГО ВИДУ

Утворення:

participe présent допоміжного дієслова + participe passé відмінюваного дієслова

ayant fait зробивши
ayant fini закінчивши
étant venu прийшовши
étant parti виїхавши

Participe passé composé означає дію закінчену, таку, що передує іншій дії, що може бути виражено теперішнім, минулим або майбутнім часом.

Ayant terminé ses études à l’Université il travaille comme juriste.
Ayant terminé ses études à l’Université il travaillait comme juriste.
Ayant terminé ses études à l’Université il travaillera comme juriste.

У дієслів, що відмінюються з дієсловом être, форма étant може бути відсутньою (крім займенникових дієслів).

Arrivé à la gare il a rendu ses bagages à la consigne.

Participe passé, що входить до складу participe passé composé дотримується правил узгодження.

S’étant promenée dans la ville elle est revenue chez elle. (Participe passé узгоджується з підметом elle).

INFINITIF

Infinitif має дві форми:

Infinitif présent Infinitif passé
commettre avoir commis
arriver être arrivé

Infinitif présent виражає одночасність с дією дієслова в особовій формі.

Infinitif passé виражає закінчену дію, що передує дії, яка виражена дієсловом у особовій формі:

Ne dites rien sans réfléchir.

Après avoir commis le vol, le malfaiteur s’est en fuit dans la foule.

Infinitif présent та Infinitif passé можуть виконувати функції різних членів речення та вживатися з прийменником і без прийменника.

I. Infinitif без прийменника може бути додатком дієслів, що виражають думку, твердження, почуття, бажання.

Дієслова за якими йде Infinitif без прийменника:
aimer vouloir espérer pouvoir compter savoir
désirer devoir préférer oser souhaiter croire

II. Infinitif з прийменником може вживатися як додаток до дієслова, найчастише вживаються з прийменниками à і de.

Дієслова та дієслівні конструкції, за якими йде Infinitif з прийменником.

Préposition à Préposition de
aider à lire accepter de lire
aimer avoir besoin
chercher avoir envie
commencer avoir honte
consentir avoir peur
continuer décider
se décider défendre
s’entendre se dépêcher
s’habituer empêcher
inviter essayer
se mettre s’excuser
obliger finir
se préparer ordonner
réussir permettre
tenir prier
promettre
proposer

Infinitif з прийменником sans:

Infinitif présent перекладається дієприслівником теперішнього часу у заперечній формі:

Il fait cet exercice sans consulter le dictionnaire.

Він робить цю вправу не зазираючи в словник.

Infinitif passé перекладається дієприслівником минулого часу у заперечній формі:

Il а fait cet exercice sans consulter le dictionnaire.

Він зробив цю вправу не зазирнувши в словник.

Infinitif з прийменником avant de:

Infinitif présent перекладається неозначеним станом зі сполучником «перш ніж/перед тим як»:

Avant de faire votre rapport lisez cet article.

Перед тим як робити вашу доповідь, прочитайте цю статтю.

Infinitif з прийменником après:

Infinitif passé перекладається дієприслівником минулого часу та виражає попередню дію:

Après être revenu de la mission, il nous a parlé de cette conférence.

Повернувшись з відрядження, він розказав нам про цю конференцію.


XIII. Formez le gérondif à partir des verbes suivants:

avoir, parler, écouter, écrire, faire, lire, savoir, vouloir, envoyer, recevoir, mettre, se présenter.


XIV. Formez participe passé composé à partir des verbes suivants:

voir, commettre, prendre, remplir, finir, boire, ouvrir, pouvoir, dire, s’adresser.


XV. Avec ou sans préposition?

 1. Je compte ... finir ce travail ce samedi.
 2. Ils se sont entendus ... avoir notre entrevue demain dans l’après-midi.
 3. Je crois vous ... comprendre.
 4. Je suis content ... avoir participé à cette réunion.
 5. Elle préfère ... revenir cette semaine.
 6. Il m’a promis ... prendre part à ces négotiations.

XVI. Relevez dans les phrases les formes non-verbales du verbe et expliquez leur emploi:

 1. Deux personnes ont braqué un hôtel de luxe, s'emparant de montres de marque.
 2. Condamné à 18 mois de prison pour «vol et escroquerie», l’homme en cavale a dissimulé son identité en utilisant celle de son meilleur ami.
 3. Un étudiant a perdu beaucoup de sang après avoir été poignardé dans le centre de Marseille alors qu'il se rendait à la gare.
 4. Deux accidents en montagne ont eu lieu coûtant la vie à quatre alpinistes, deux Français et deux Italiennes.
 5. Un homme, âgé de 33 ans, a tenté de se pendre à son balcon, situé au deuxième étage de son immeuble, en accrochant une corde à la rambarde.
 6. Un homme connu des services de police pour vols et souffrant de troubles psychiatriques a été arrêté samedi.
 7. Un convoyeur de fonds ayant dérobé plus d'un million d'euros à son employeur a été arrêté en République dominicaine.
 8. Une femme de 55 ans a tué son compagnon de 56 ans, en lui portant un coup de hache à la nuque à la suite d'une violente altercation.
 9. Trois hommes s'étaient attaqués à un garçon de 18 ans, dimanche à l'aube, à proximité du Vieux-Port, avant de se rendre à l'hôpital et d'y agresser un infirmier urgentiste.
 10. Le procès de six Roumains accusés d'avoir dérobé quatre tableaux de Gauguin, Matisse, Monet, et Picasso, est ajourné jusqu'au début de septembre.

XVII. Transformez les phrases en utilisant le gérondif:

 1. Si vous prenez le train de 17 heures, vous arriverez à temps.
 2. Il avait peur d’être en retard et prit le taxi.
 3. Quand je l’écoutais, j’ai compris qu’il avait peur.
 4. Chaque fois qu’il arrivait, il mettait de l’ordre sur son bureau.
 5. Si vous vous levez tôt, vous pourrez sortir de la maison sans être vu.

XVIII. Remplacez le verbe entre parenthèses par le participe présent:

 1. Il a vu par la fenêtre des jeunes gens (rentrer) chez eux.
 2. Voici le policier (parle) bien russe.
 3. Ce sont nos collègues (venir) de Lyon.
 4. L’homme (se diriger) vers l’hôpital est l’enquêteur.
 5. Hier on a arrêté le malfaiteur (voler) des sacs à main.
 6. J’ai vu un jeune homme (sortir) de la pharmatie en toute hâte.