ПЕРЕДМОВА

Навчальний посібник призначений для курсантів, слухачів, студентів ЗВО системи МВС України, а також для працівників правоохоронних органів.

Посібник складено відповідно до вимог Програми з іноземної мови для закладів вищої освіти МВС України.

Мета посібника:

Посібник складається з 12 уроків, в яких розглядаються такі теми:

 1. Знайомство та навчання в НАВС.
 2. Суспільно-політичний устрій України.
 3. Суспільно-політичний устрій Франції.
 4. Національна поліція України.
 5. Національна поліція і жандармерія Франції.
 6. Класифікація злочинів.
 7. Кіберзлочинність.
 8. Боротьба з незаконним обігом наркотиків.
 9. Торгівля людьми.
 10. Відмивання грошей.
 11. Опис зовнішності.
 12. Міжнародні поліцейські організації.

Кожний урок має однакову структуру. Основному тексту передує активний словник. Післятекстові вправи спрямовані на закріплення активного словника до тексту, граматичного матеріалу та на навчання всім видам мовленнєвої діяльності.

Посібник містить мультимедійні презентації, відеоматеріали та тестові завдання до кожної теми.

Матеріал посібника базується на автентичних текстах, які взяті з сучасної французької преси та сайтів мережі Internet.

Послідовність проходження навчального матеріалу.

Основною формою оволодіння навчальним матеріалом посібника є навчання в аудиторії під керівництвом викладача. Працювати над матеріалом необхідно постійно та систематично. Не слід переходити до вивчення нового матеріалу, якщо ще не засвоєний попередній.

Робота над текстом починається з читання та перекладу тексту на рідну мову, вивчення нових слів та виразів. Після цього необхідно приступити до виконання лексичних та лексико-граматичних вправ. З метою закріплення та розвитку навичок вимови всі вправи необхідно читати вголос. Завершальним етапом роботи над матеріалом уроку є виконання вправ на розвиток навичок аудіювання та усного мовлення.

Така раціональна та чітка організація роботи над навчальним матеріалом дає можливість успішно засвоїти юридичну та поліцейську термінологію і сформувати уміння та навички усного мовлення та читання фахової літератури французькою мовою.