ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРІВ

Шемякіна
Наталія
Володимирівна
кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов НАВС
Пуйко
Тетяна
Валеріївна
провідний фахівець відділу інформаційно-комунікаційного забезпечення НАВС