Шановні користувачі !

Вашій увазі пропонується мультимедійний навчальний посібник «Кримінологічна характеристика та запобігання корупційній злочинності», який розроблений з урахуванням вимог навчальної програми дисципліни «Кримінологія», що викладається для курсантів та студентів усіх інститутів Національної академії внутрішніх справ. Навчальний посібник розкриває актуальні питання корупційної злочинності в Україні, зокрема: розкриваються категоріальний апарат й антикорупційна державна політика, висвітлюються кримінально-правова та кримінологічна характеристики корупційної злочинності, окреслюються окремі питання запобігання корупційній злочинності. Самостійні розділи навчального посібника присвячені причинам та умовам корупційної злочинності в Україні, а також зарубіжному досвіду у сфері запобігання корупційній злочинності. Окремим розділом у роботі окреслено суб’єкти запобігання корупційній злочинності в Україні

«Вступ» – містить вступне слово, де зазначається мета, завдання зазначеної теми, сучасний стан та актуальність проблематики запобігання корупційній злочинності.

«Навчально-методичні матеріали» – включає шість тем з теми курсу «Кримінологічна характеристика та запобігання корупційній злочинності», які висвітлюють ключові теоретичні поняття та практичні навички потемі.

«Додатки» – містить допоміжний, довідковий та іншого характеру матеріал у вигляді текстової інформації.

«Мультимедійні матеріали» - містить презентації до навчальних тем дисципліни.

«Тестування» – текстовий файл: тест, що може бути використаний для підсумкового контролю за результатами вивчення теми, а також для самоконтролю.

«Рекомендована література» – містить перелік джерел, рекомендованих для використання в освітньому процесі та наукової роботи.

«Авторський колектив» – містить відомості щодо розробників начального посібника.