Тестовий контроль знань


Вашій увазі пропонуються комп'ютеризовані тестові завдання. Кожне питання містить декілька варіантів відповідей, серед яких тілька одна вірна. Після виконання тесту користувач отримує оцінку відповідно до кількості набраних балів у відсотках:

90-100 %

«5»

75-89 %

«4»

60-74 %

«3»

0-59 %

«2»

  • ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ