НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ

КАФЕДРА КРИМІНОЛОГІЇ ТА
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА

МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

"ПРАВОВА СТАТИСТИКА"


ПРОГРАМА КУРСУ

ТЕМА № 1: Теоретичні основи статистичної науки. Правова статистика.

ТЕМА № 2: Статистичне спостереження його види та форми. Облік злочинів правоохоронних органах.

ТЕМА № 3: Зведення і групування матеріалів правової статистики. Статистичні таблиці і графіки.

ТЕМА № 4: Абсолютні, відносні та середні величини у правовій статистиці.

ТЕМА № 5: Статистичний аналіз та прогнозування криміногеннної ситуації.


© Національна академія внутрішніх справ, 2014