НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ

КАФЕДРА КРИМІНОЛОГІЇ ТА
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА

МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

"ПРАВОВА СТАТИСТИКА"


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

ТЕМА № 1: Теоретичні основи статистичної науки. Правова статистика. ЗАВАНТАЖИТИ...
ТЕМА № 2: Статистичне спостереження його види та форми. Облік злочинів правоохоронних органах. ЗАВАНТАЖИТИ...
ТЕМА № 3: Зведення і групування матеріалів правової статистики. Статистичні таблиці і графіки. ЗАВАНТАЖИТИ...
ТЕМА № 4: Абсолютні, відносні та середні величини у правовій статистиці. ЗАВАНТАЖИТИ...
ТЕМА № 5: Статистичний аналіз та прогнозування криміногеннної ситуації. ЗАВАНТАЖИТИ...

© Національна академія внутрішніх справ, 2014