Національна академія внутрішніх справ

Кафедра досудового розслідування
Кафедра криміналістики та судової медицини
Слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні 

ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

 1. Використання спеціальних знань відповідно до нового Кримінального процесуального кодексу України : Роз'яснення Міністерства юстиції України від 18.02.2013 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/main/l378204.
 2. Інструкція з організації діяльності органів досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України : Затверджена наказом МВС України від 09.08.2012 № 686 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/main/l378204.
 3. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (зі змінами та доповненнями) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/main/l378204.
 4. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran690#n690.
 5. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України № 4651-VI від 13.04. 2012 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/go/4651-17.
 6. Питання оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу : Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 № 465 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/main/l378204.
 7. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 № 5076-VI : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/main/l378204.
 8. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 02.06.2011 № 3460-VI : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/main/l378204.
 9. Про деякі питання дотримання розумних строків розгляду судами цивільних, кримінальних справ і справ про адміністративні правопорушення : Постанова Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ від 17.10.2014 № 11 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/main/l378204.
 10. Про деякі питання здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх: Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ від 18.07.2013 № 223-1134/0/4-13 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/main/l378204.
 11. Про деякі питання порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування: Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ від 09.11.2012 № 1640/0/4-12 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/main/l378204.
 12. Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України : Закон України від 15.04.2014 № 1207-VII : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/main/l378204.
 13. Про забезпечення права на справедливий суд : Закон України від 12.02.2015 № 192-VIII : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/main/l378204.
 14. Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1700-18.
 15. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні : Наказ Генеральної прокуратури України, МВС України, Служби безпеки України, Адміністрації Держкордонслужби, Мінфін України, Мін'юст України від 16.11.2012 № 114/1042/516/1199/936/1687/5 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/main/l378204.
 16. Про затвердження Інструкції про поводження з вибуховими матеріалами в органах і підрозділах внутрішніх справ України : Наказ МВС України від 09.07.2014 № 653 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/main/l378204.
 17. Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події та положень про комісії : Наказ МВС України від 19.11.2012 № 1050 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/main/l378204.
 18. Про затвердження Інструкції про порядок превентивного затримання у районі проведення антитерористичної операції осіб, причетних до терористичної діяльності, та особливого режиму досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції : Наказ МВС України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України від 26.08.2014 № 872/88/537 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/main/l378204.
 19. Про затвердження Інструкції про порядок приймання, реєстрації та розгляду в Службі безпеки України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення : Наказ Служби безпеки України від 16.11.2012 № 515 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/main/l378204.
 20. Про затвердження Інструкції про порядок проведення судових експертиз та експертних досліджень паспортних документів Головним експертно-криміналістичним центром Державної прикордонної служби України : Наказ МВС України від 18.11.2013 № 1109 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/main/l378204.
 21. Про затвердження Інструкції про порядок створення та організації діяльності слідчих груп та слідчо-оперативних груп : Наказ МВС України від 20.10.2014 № 1107 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/main/l378204.
 22. Про затвердження Інструкції про участь працівників Експертної служби МВС України в кримінальному провадженні як спеціалістів: Наказ МВС України від 26.10.2012 № 962 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/main/l378204.
 23. Про затвердження Положення про оперативно-розшуковий відділ органу охорони державного кордону : Наказ МВС України від 02.02.2015 № 118 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/main/l378204.
 24. Про затвердження Положення про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги : Наказ Міністерства юстиції України від 02.07.2012 № 967/5 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/main/l378204.
 25. Про затвердження Порядку взаємодії між органами внутрішніх справ, закладами охорони здоров'я та прокуратури України при встановленні факту смерті людини : Наказ МВС України, МОЗ України, Генеральної прокуратури України від 28.11.2012 № 1095/955/119 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/main/l378204.
 26. Про затвердження Порядку спільних дій органів внутрішніх справ, Державної інспекції техногенної безпеки України та Міністерства надзвичайних ситуацій України під час проведення огляду місця пожежі, виявлення, припинення, попередження та розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних з пожежами : Наказ МВС України, МНС України від 30.11.2012 № 1106/1377 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/main/l378204.
 27. Про затвердження стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі : Наказ Міністерства юстиції України від 25.02.2014 № 386/5 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/main/l378204.
 28. Про заходи стосовно дотримання вимог законодавства при затриманні без ухвали слідчого судді, суду осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, та при обранні стосовно підозрюваних запобіжного заходу – тримання під вартою під час кримінального провадження : Наказ МВС України, Міністерства юстиції від 26.03.2013 № 289/540/5 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/main/l378204.
 29. Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв'язку з проведенням антитерористичної операції : Закон України від 12.08.2014 № 1632-VII : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/main/l378204.
 30. Про Національне антикорупційне бюро України : Закон України від 14.10.2014 № 1698-VII : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1698-18.
 31. Про організацію діяльності органів досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України: МВС України: Наказ МВС України від 09.08.2012 № 686 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/main/l378204.
 32. Про організацію реагування на повідомлення про кримінальні правопорушення, інші правопорушення, надзвичайні ситуації та інші події та забезпечення оперативного інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ України : Наказ МВС України від 22.10.2012 № 940 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/main/l378204.
 33. Про порядок визначення друкованого засобу масової інформації, у якому розміщуються оголошення про виклик до суду відповідача, третіх осіб, свідків, місце фактичного проживання (перебування) яких невідоме, повістки про виклик підозрюваного, обвинуваченого та інформація про процесуальні документи : Постанова Кабінету Міністрів України від 25.01.2006 № 52 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/main/l378204.
 34. Про пробацію : Закон України від 05.02.2015 № 160-VIII : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/main/l378204.
 35. Про прокуратуру : Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII (Із змінами, внесеними згідно із Законами № 77-VIII від 28.12.2014, № 198-VIII від 12.02.2015) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1697-18/page5.
 36. Про судову експертизу : Закон України від 25.02.1994 № 4038-XII : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/main/l378204.
 37. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07.07.2010 № 2453-VI : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/main/l378204.
 38. Проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції під час судового провадження : Роз'яснення Міністерства юстиції України від 22.07.2013 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/main/l378204.
 39. Щодо надання роз'яснення терміна «інше володіння особи» : Лист Міністерства юстиції України від 31.07.2013 № 423-0-2-13/11 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/main/l378204.
 40. Щодо надання роз'яснень положень кримінального процесуального законодавства стосовно порядку проведення обшуку та огляду : Лист Міністерства юстиції України від 08.01.2014 № 11612-0-4-13/11 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/main/l378204.
 41. Про захист прав людини і основоположних свобод : Конвенція Ради Європи від 04.11.1950 (в ред. від 01.06.2010) (Зі змінами та доповненнями, внесеними Протоколом № 11 від 11 травня 1994 року, Протоколом № 14 від 13 травня 2004 року) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004.
 42. Конституція України : Закон України від 28 червн. 1996 р. № 254к/96-ВР ( станом на 15 берез. 2016 р.) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.
 43. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України № 4651-VI від 13.04. 2012 (в ред. від 05.10.2016): [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/go/4651-17.
 44. Кримінальний кодекс України : Закон України від 5 квіт. 2001 р. № 2341-III ( ред. від 1 травн. 2016 р. ) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.
 45. Про адвокатуру та адвокатську діяльність : Закон України від 5 лип. 2012 р. № 5076-VI (ред. від 6 лют. 2016 р.) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5076-17.
 46. Про Державне бюро розслідувань : Закон України від 12 листоп. 2015 р. № 794-VIII : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/794-19.
 47. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів : Закон України від 23 груд. 1993 р. № 3781-XII (ред. від 1 берез. 2016 р.) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3781-12.
 48. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві : Закон України від 23 груд. 1993 № 3782-XII ( ред. 1 берез. 2016 р.) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3782-12.
 49. Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII (в ред. від 05.10.2016) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/rada/show/1700-18/page2.
 50. Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв’язку з проведенням антитерористичної операції : Закон України від 12 серп. 2014 р. № 1632-VII : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1632-18.
 51. Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів : Закон України від 10 листоп. 2015 р. № 772-VIII : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/772-19.
 52. Про Національне антикорупційне бюро України : Закон України від 14 жовт. 2014 р. № 1698-VII (ред. від 1 трав. 2016 р.) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1698-18.
 53. Про Національну поліцію : Закон України від 2 лип. 2015 р. № 580-VIII : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/580-19.
 54. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18 лют. 1992 р. № 2135-XII (ред. від 1 берез. 2016 р) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2135-12.
 55. Про прокуратуру : Закон України від 14 жовт. 2014 р. № 1697-VII (ред. 12 трав. 2016 р.) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1697-18.
 56. Про протидію торгівлі людьми : Закон України від 20 вер. 2011 р. № 3739-VI (ред. від 9 груд. 2015 р.) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3739-17.
 57. Про судову експертизу : Закон України від 25 лют. 1994 р. № 4038-XII (ред. від 1 січ. 2016 р.) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4038-12.
 58. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 7 лип. 2010 р. № 2453-VI (ред. 8 черв. 2016 р.) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2453-17.
 59. Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки : Закону України від 14.10.2014 № 1699-VII (в ред. від 08.08.2015) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/rada/show/1699-18.
 60. Інструкція про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах : Затверджено наказом Міністерства юстиції України від 12 груд. 2011 р. № 3505/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 7 верес. 2015 р. № 1659/5) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1431-11
 61. Інструкція про поводження з вибуховими матеріалами в органах і підрозділах внутрішніх справ України : Затверджено наказом МВС України від 9 липн. 2014 р. № 653 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0870-14.
 62. Інструкція про порядок ведення єдиного обліку в органах поліції заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події : наказ МВС України від 6 листоп. 2015 р. № 1377 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/main/l378204.
 63. Інструкція про порядок залучення працівників органів досудового розслідування поліції та Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України як спеціалістів для участі в проведенні огляду місця події : Затверджено наказом МВС України від 3 листоп. 2015 р. № 1339 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/main/l378204.
 64. Інструкція про порядок проведення криміналістичних досліджень транспортних засобів і реєстраційних документів, що їх супроводжують, працівниками Експертної служби МВС України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : Затверджено наказом МВС України від 31 трав. 2013 р. № 537 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1309-13.
 65. Інструкція про порядок проведення судових експертиз та експертних досліджень паспортних документів Головним експертно-криміналістичним центром Державної прикордонної служби України : Затверджено наказом МВС України від 18 листоп. 2013 р. № 1109: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z2086-13.
 66. Інструкція про порядок створення та організації діяльності слідчих груп та слідчо-оперативних груп : Затверджено наказом МВС України від 20 жовт. 2014 р. № 1107 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1618-14.
 67. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень : Затверджено наказом Міністерства юстиції України від 8 жовт. 1998 р. № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26 груд. 2012 р. № 1950/5) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98.
 68. Інструкція про проведення судово-медичної експертизи : Затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17 січ. 1995 р. № 6 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0254-95.
 69. Інструкція про участь співробітників та працівників Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України як спеціалістів в кримінальному провадженні : Затверджено наказом Центрального управління Служби безпеки України 19 берез. 2016 р. № 138 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0564-16.
 70. Положення про Експертну службу Міністерства внутрішніх справ України : Затверджено наказом МВС України від 3 листоп. 2015 р. № 1343 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1390-15.
 71. Інструкція з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні : Затверджено наказом МВС України від 7 лип. 2017 р. № 575 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17.
 72. Інструкція з організації діяльності органів досудового розслідування Національної поліції України : Затверджено наказом МВС України від 6 лип. 2017 р. № 570 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0919-17.
 73. Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань : Затверджено наказом Генеральної прокуратури України від 06.04.2016 № 139 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0680-16/paran112#n125.