Національна академія внутрішніх справ

Кафедра досудового розслідування
Кафедра криміналістики та судової медицини
Слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні 

Шановні користувачі

Вашій увазі пропонується мультимедійний навчальний посібник у схемах і таблицях «Слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні», який розроблений з урахуванням вимог навчальної програми дисципліни «Кримінальний процес», що викладається у всіх навчально-наукових інститутах Національної академії внутрішніх справ. У теорії кримінального процесу, слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії завжди вважалися основними засобами збирання та перевірки доказів у сфері кримінального судочинства. Підтверджено цю тезу й законодавцем у ст. 93 КПК, формулюванням про те, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, а сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження вправі ініціювати їх проведення шляхом подання слідчому, прокурору відповідних клопотань, які розглядаються в порядку, передбаченому ст. 220 КПК.

Законне та обґрунтоване, якісне та своєчасне проведення слідчих (розшукових) дій створює передумови для оцінки доказів у кримінальному провадженні. Адже відповідно до положень ст. 94 КПК, слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному і неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів – з точки зору достатності та взаємозв’язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

«Вступ» – містить вступне слово, де зазначається мета, завдання курсу, сучасний стан та актуальність проблематики проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій;

«Перелік умовних скорочень» – містить вжиті скорочення специфічну термінологію, позначення і таке інше;

«Навчальні матеріали» – включає чотири теми з дисципліни «Кримінальний процес», які висвітлюють ключові теоретичні поняття та категорії дисципліни, а також витяги з нормативних документів;

«Презентації» – містить мультимедійні презентації до навчальних тем;

«Глосарій» – роз’яснення термінів та понять, які зустрічаються у посібнику;

«Література» – перелік літературних джерел, що можуть бути використані для підготовки до занять;

«Відео завдання» – містить відеоінформацію та завдання користувачам після її перегляду;

«Kонтроль знань» – комп'ютеризовані тести з навчальних тем, що можуть бути використані для контролю за результатами вивчення тем, а також для підсумкового контролю та самоконтролю;

«Авторський колектив» – містить відомості щодо розробників начального посібника.