НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ
кафедра господарсько-правових дисциплін
мультимедійний посібник
"МІЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ АРБІТРАЖ"