Національна академія внутрішніх справ

Кафедра адміністративного права  і процесу
Мультимедійний навчальний посібник
Адміністративна реформа в Україні

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

 1. Адміністративна реформа і права людини.
 2. Взаємодія Кабінету Міністрів України з центральними органами виконавчої влади.
 3. Взаємодія міністерств з іншими центральними органами виконавчої влади.
 4. Взаємодія органів місцевого самоврядування з іншими суб’єктами публічного адміністрування.
 5. Види органів виконавчої влади за характером компетенції.
 6. Види проваджень в адміністративному судочинстві.
 7. Делегування місцевим державним адміністраціям повноважень обласних і районних рад.
 8. Доступ до публічної інформації.
 9. Етапи адміністративної реформи.
 10. Завдання адміністративної реформи.
 11. Загальна характеристика Концепції адміністративної реформи.
 12. Запровадження в Україні адміністративної юстиції як форми судового контролю за виконавчою владою.
 13. Збагачення змісту предмету адміністративного права.
 14. Зміст і мета адміністративної реформи.
 15. Категорія «публічна адміністрація» в адміністративному праві України та європейських країн.
 16. Класифікація підвідомчих Кабінету Міністрів України органів виконавчої влади.
 17. Класифікація посад державних службовців.
 18. Компетенція адміністративних судів і підсудність адміністративних справ.
 19. Концепція подальшого розвитку державної служби.
 20. Концепція реформи адміністративного права в контексті запровадження механізму захисту прав і свобод особи.
 21. Концепція реформи адміністративного права щодо оновлення змісту правового статусу громадян.
 22. Механізм організаційного та правового забезпечення адміністративної реформи.
 23. Муніципальна служба.
 24. Напрямки адміністративної реформи.
 25. Оновлення суспільного призначення адміністративного права на засадах Конституції України.
 26. Оптимізація системи центральних органів виконавчої влади.
 27. Оптимізація структури управління державною службою.
 28. Організаційно-структурний підхід до розуміння публічної адміністрації.
 29. Основні напрямки реформування органів виконавчої влади відповідно до положень Концепції адміністративної реформи в Україні.
 30. Основні положення концепції реформи адміністративного права.
 31. Особливості правового регулювання статусу державних службовців державних органів та їх апарату.
 32. Патронатна служба.
 33. Політичні, адміністративні та патронатні посади.
 34. Поняття адміністративного судочинства.
 35. Поняття органів виконавчої влади.
 36. Правове забезпечення адміністративного оскарження (позасудового захисту прав і свобод громадян).
 37. Правове забезпечення загальних процедур управлінської діяльності (адміністративних процедур).
 38. Правове забезпечення надання органами виконавчої влади адміністративних послуг.
 39. Принципові засади функціонування виконавчої влади.
 40. Проблеми забезпечення незалежності державної служби.
 41. Публічна адміністрація в адміністративному праві України.
 42. Публічна служба сучасний стан та напрями реформування.
 43. Реформа місцевих органів виконавчої влади.
 44. Реформа органів місцевого самоврядування.
 45. Реформа центральних органів виконавчої влади.
 46. Реформування організаційних структур виконавчої влади.
 47. Розвиток методу адміністративного права.
 48. Розподіл державної служби на загальну службу, спеціальну службу та цивільну службу.
 49. Система адміністративних судів
 50. Служба в органах місцевого самоврядування
 51. Спільні та відмінні ознаки понять «публічна служба» та «державна служба»
 52. Сторони в адміністративному судочинстві.
 53. Стратегічна мета і концептуальна основа реформування уряду.
 54. Структура публічної адміністрації.
 55. Судовий захист прав і свобод громадян.
 56. Сучасний стан нормативно-правового забезпечення діяльності публічної адміністрації.
 57. Сучасний стан нормативно-правового регулювання діяльності центральних та інших підвідомчих Кабінету Міністрів органів виконавчої влади.
 58. Удосконалення управління державною службою.
 59. Форми і тенденції систематизації адміністративного законодавства.
 60. Функціональний підхід до розуміння публічної адміністрації.