ШАНОВНІ КОРИСТУВАЧІ


Вашій увазі пропонується мультимедійний навчальний посібник «Недоторканність права власності під час досудового розслідування», який розроблений з урахуванням вимог навчальної програми дисципліни «Кримінальний процес», що викладається для здобувачів в вищих юридичних закладах України, у тому числі зі специфічними умовами навчання, з урахуванням сучасних потреб професійної діяльності поліцейських.

Навчальний посібник розкриває питання сутність недоторканності права власності у досудовому кримінальному провадженні, реалізація засади недоторканності права власності під час проведення процесуальних дій на підставі вмотивованого судового рішення, а також реалізація засади недоторканності права власності під час проведення процесуальних дій без судового рішення, в тому числі оцінки ситуацій з даних питань, прийняття по ній правильного рішення, процесуального порядку фіксації тимчасового вилучення майна, проведеного без судового рішення та може використовуватися при проведені лекційних, семінарських та практичних занять з курсантами, слухачами та студентами. Навчальний посібник складається з інформаційних блоків.

У мультимедійному навчальному посібнику «Недоторканність права власності під час досудового розслідування» мають бути підготовлені такі інформаційні блоки:

1. «Передмова» – містить вступне слово, де зазначається мета, завдання мультимедійного навчального посібника, сучасний стан та актуальність проблематики реалізації недоторканності права власності під час досудового розслідування, відповідно до вимог Конституції та Кримінального процесуального кодексу України, яку вимагає сьогодення.

2. «Перелік основних умовних скорочень» – містить спеціальну термінологію.

3. «Навчально-методичні матеріали» – включає три розділи та вісім підрозділів мультимедійного навчального посібника «Недоторканність права власності під час досудового розслідування», які висвітлюють ключові теоретичні поняття та практичні навички з реалізації недоторканності права власності під час досудового розслідування.

4. «Мультимедійні презентації до розділів» – містить презентації до навчальних розділів посібника.

5. «Тестовий контроль знань» – містить тестові завдання для перевірки рівня знань щодо реалізації недоторканності права власності під час досудового розслідування.

6. «Нормативно-правові акти» містить текстові файли: закони і постанови КМУ, кодекси, міжнародно-правові документи, відомчі нормативно-правові акти та інформацію щодо судової практики.

7. «Висновки» містить текстовий файл, де зроблені підсумки з теоретичної та практичної реалізації недоторканності права власності як засади кримінального провадження.

8. «Ситуаційні завдання для самостійного опрацювання» – містить текстові файли з практичними задачами.

9. «Рекомендована література» – містить перелік джерел, рекомендованих для використання в навчальному процесі та науковій роботі

10. «Авторський колектив» – містить відомості щодо розробників начального посібника.