Мультимедійні презентації

 • 1.  Розділ 1.1. Поняття і зміст недоторканності права власності у досудовому
  кримінальному провадженні
 • 2.  Розділ 1.2. Співвідношення недоторканності права власності й інших засад
  кримінального провадження, спрямованих на охорону права власності
 • 3.  Розділ 2.1. Суб’єкти провадження процесуальних дій, спрямованих на позбавлення
  або обмеження права власності
 • 4.  Розділ 2.2. Фактичні та правові підстави позбавлення або обмеження права
  власності під час досудового кримінального провадження
 • 5.  Розділ 2.3. Процесуальний порядок провадження процесуальних дій, що
  здійснюються на підставі вмотивованого судового рішення
 • 6.  Розділ 3.1. Умови проведення процесуальних дій, спрямованих на тимчасове
  вилучення майна без судового рішення
 • 7.  Розділ 3.2. Процесуальний порядок фіксації тимчасового вилучення майна,
  проведеного без судового рішення
 • 8.  Розділ 3.3. Використання у кримінальному провадженні майна, тимчасово
  вилученого без судового рішення