Тестовий контроль знань

 • A

    Розділ 1. Сутність недоторканності права власності як конституційної засади
  досудового кримінального провадження
 • Розділ 1.1. Поняття і зміст недоторканності права власності у досудовому
  кримінальному провадженні
 • Розділ 1.2. Співвідношення недоторканності права власності й інших засад
  кримінального провадження, спрямованих на охорону права власності

 • B

    Розділ 2. Реалізація засади недоторканності права власності під час проведення
  процесуальних дій на підставі вмотивованого судового рішення
 • Розділ 2.1. Суб’єкти провадження процесуальних дій, спрямованих на позбавлення
  або обмеження права власності
 • Розділ 2.2. Фактичні та правові підстави позбавлення або обмеження права
  власності під час досудового кримінального провадження
 • Розділ 2.3. Процесуальний порядок провадження процесуальних дій, що здійснюються
  на підставі вмотивованого судового рішення

 • C

    Розділ 3. Реалізація засади недоторканності права власності під час проведення
  процесуальних дій без судового рішення
 • Розділ 3.1. Умови проведення процесуальних дій, спрямованих на тимчасове
  вилучення майна без судового рішення
 • Розділ 3.2. Процесуальний порядок фіксації тимчасового вилучення майна,
  проведеного без судового рішення
 • Розділ 3.3. Використання у кримінальному провадженні майна, тимчасово вилученого
  без судового рішення