НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

КАФЕДРА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ

МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

"МИТНЕ ПРАВО"

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

1. Конституція України. Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 року № 254 к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення № 8073–X від 7 грудня 1984 року // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. – Додаток до № 51. – Ст. 1122.

3. Митний кодекс України від 13 березня 2012 року № 4495 VІ // Відомості Верховної Ради України. — 2012 — № 44—48. — Ст. 522.

4. Податковий кодекс України // Відомості Верховної Ради України. — 2011. – №13-14, №15-16, №17. – Ст.112.

5. Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції: Закон від 17.07.1997 № 468/97 ВР // Офіційний вісник України. — 1997. — № 41. — С. 24 від 24.10.1997.

6. Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів. Закон України від 06.07.2005 // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 34. – Ст.435.

7. Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну: Закон від 22.12.1998 № 332 XІV // Офіційний вісник України. — 1999. — № 7. — С. 27 від 05.03.1999.

8. Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту: Закон від 22.12.1998 № 331 XІV // Офіційний вісник України. — 1999. — № 7. — С. 67 від 05.03.1999.

9. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 р. № 959 із змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1991. — № 29. — С. 377 від 16.07.1991.

10. Про Митний тариф України: Закон України від 5 квітня 2001 року № 2371 // Офіційний вісник України. — 2001. — № 18. — Т. 1. — С. 24. — Ст. 781 від 18.05.2001.

УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

1. Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади. Указ Президента України від 24 грудня 2012 року № 726 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/726/2012

2. Про Державну комісію з питань співробітництва з СОТ. Указ Президента України від 15.04.2013 № 214 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/214/2013

3. Положення Про Міністерство доходів і зборів України. Затверджено Указом Президента України від 18 березня 2013 року № 141 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/141/2013

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ

1. Положення Про митні декларації. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 450 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/450-2012-%D0%BF

2. Про затвердження вичерпного переліку підстав, за наявності яких може проводитись огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення митними органами України. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 р. № 467 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/467-2012-%D0%BF

3. Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності митного брокера та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю). Постанова Кабінету Міністрів України від 21.03.2012 № 219 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/219-2012-%D0%BF

4. Про затвердження опису та зразків форменого одягу працівників митної служби, норм забезпечення форменим одягом і строків його носіння. Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2012 № 515 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/515-2012-%D0%BF

5. Про затвердження переліків товарів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 436 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-2012-%D0%BF

6. Про затвердження переліку товарів, вивезення (пересилання) яких громадянами за межі митної території України не допускається. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 травня 2012 р. № 468 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/468-2012-%D0%BF

7. Про затвердження плану заходів з виконання Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.08.2012 № 767 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/767-2012-%D0%BF

8. Про затвердження форми митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов'язаних з провадженням підприємницької діяльності. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 431 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/431-2012-%D0%BF

9. Про облік повідомлень про факти порушення митних правил, контрабанди або інших протиправних дій : розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.06.2005 № 220-р // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/220-2005-%D1%80

10. Про обсяги та порядок ввезення громадянами на митну територію України лікарських засобів та спеціального дитячого харчування. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 р. № 458 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/458-2012-%D0%BF

11. Про Порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.1998 № 1340 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1340-98-%D0%BF

12. Про реорганізацію деяких органів державної податкової служби, спеціалізованих митних органів та організацій. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.13 № 228 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/228-2013-%D0%BF

НАКАЗИ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

1. Перелік тестових завдань для перевірки знань представників митних брокерів. Затверджений Наказом Держмитслужби України від 20.08.2012 № 409

2. Порядок та строки митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються лініями електропередачі. Наказ Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 629 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1037-12

3. Про визначення переліку виняткових випадків, коли окремі вагони, локомотиви, інші елементи рухомого складу можуть бути виключені зі складу поїзда для проведення митного контролю. Наказ Міністерства фінансів України від 25.05.2012 № 602 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0887-12

4. Про виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму. Наказ Міністерства фінансів України від 31.05.2012 № 657 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1669-12

5. Про встановлення норм ввезення (вивезення) алкогольних напоїв і тютюнових виробів для споживання членами екіпажу та пасажирами на борту транспортного засобу, який здійснює міжнародний рейс і прибуває на митну територію України. Наказ Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 628 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0956-12

6. Про затвердження Інструкції з організації роботи посадових осіб митних органів під час здійснення попереднього документального контролю в пунктах пропуску через державний кордон України. Наказ Міністерства фінансів України від 05.02.2013 № 61 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0312-13

7. Про затвердження Ліцензійних умов провадження посередницької діяльності митного брокера. Спільний наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Державної митної служби України від 13.05.09 №89/445 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0469-09

8. Про затвердження Порядку анулювання, переоформлення, видачі дубліката кваліфікаційного посвідчення представника митного брокера. Наказ Державної митної служби України від 08.12.2009 № 1169 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1259-09

9. Про затвердження Порядку взаємодії митних органів із Центральним митним управлінням лабораторних досліджень та експертної роботи при проведенні митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, Нормативів взяття проб (зразків) товарів для проведення дослідження (аналізу, експертизи) та форми акта про взяття проб (зразків) товарів. Наказ Міністерства фінансів України від 31.05.2012 № 654 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1071-12

10. Про затвердження Порядку взаємодії підрозділів митниці при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності. Наказ Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 647 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1033-12

11. Про затвердження Порядку заповнення декларації митної вартості. Наказ Міністерства фінансів України від 29.03.2012 № 416 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0563-12

12. Про затвердження Порядку заповнення митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності. Наказ Міністерства фінансів України від 28.05.2012 № 614 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1014-12

13. Про затвердження Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками в митній службі України. Наказ Міністерства фінансів України від 24.05.2012 № 597 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0882-12

14. Про затвердження Порядку контролю за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження посередницької діяльності митного брокера. Наказ Державної митної служби України від 30.11.2009 № 1142 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1243-09

15. Про затвердження Порядку митного оформлення та контролю за переміщенням припасів. Наказ Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 626 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0999-12

16. Про затвердження Порядку передання, повернення та знищення (утилізації) проб (зразків) товарів після проведення дослідження (аналізу, експертизи) Центральним митним управлінням лабораторних досліджень та експертної роботи Державної митної служби України. Наказ Міністерства фінансів України від 31.05.2012 № 653 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1055-12

17. Про затвердження Порядку прийняття іспиту у представників митних брокерів. Наказ Державної митної служби України від 18.08.09 №767 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0868-09

18. Про затвердження Порядку реєстрації у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону. Наказ Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 648 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1034-12

19. Про затвердження Порядку роботи відділу митних платежів, підрозділу митного оформлення митного органу та митного поста при вирішенні питань класифікації товарів, що переміщуються через митний кордон України. Наказ Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 650. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1085-12

20. Про затвердження Порядку справляння плати за виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для них. Наказ Міністерства фінансів України від 28.05.2012 № 610 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0955-12

21. Про затвердження Порядку створення зон митного контролю. Наказ Міністерства фінансів України від 22.05.2012 № 583. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0879-12

22. Про затвердження Типової мирової угоди про припинення провадження в справі про порушення митних правил. Наказ Міністерства фінансів України від 28.05.2012 № 607 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0985-12

23. Про затвердження форм документів адміністративного затримання. Наказ Міністерства фінансів України від 28.05.2012 № 608. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0917-12

24. Про затвердження форм документів адміністративного затримання: Наказ Міністерства фінансів України від 28.05.2012 № 608 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 46. – С. 85 від 25.06.2012.

25. Про затвердження форм процесуальних документів у справах про порушення митних правил: Наказ Міністерства фінансів України від 31.05.2012 № 652 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1015-12

26. Про затвердження форми акта перевірки, який складається за результатами здійснення заходів державного нагляду (контролю) за діяльністю митних брокерів, та внесення змін до наказу Державної митної служби України від 30 листопада 2009 року № 1142. Наказ Міністерства фінансів України від 28.11.2012 № 1233 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z2052-12

27. Про затвердження форми Акта про проведення огляду (переогляду) ручної поклажі та багажу в разі відсутності громадянина чи вповноваженої ним особи: Наказ Міністерства фінансів України від 28.05.2012 № 615

28. Про затвердження форми Акта про проведення огляду територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних складів, магазинів безмитної торгівлі, територій вільних митних зон та інших місць, де знаходяться товари, транспортні засоби комерційного призначення, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено на митні органи. Наказ Міністерства фінансів України від 28.05.2012 № 615 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0981-12

29. Про організацію і здійснення прикордонного та митного контролю пасажирських поїздів під час їх руху. Наказ Міністерства фінансів України від 30.12.2011 № 1067/1852/661 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0115-12

30. Про створення митних постів митниць Міндоходів. Наказ Міністерства доходів і зборів України від 25.04.2013 № 75

ЛІТЕРАТУРА

1. Базилюк І. О. Форми та методи експортного контролю / І. О. Базилюк // Митна справа. – №1. – 2012. – С. 74-82.

2. Войцещук А. Д. Боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил : підруч. для студ. ВНЗ / А. Д. Войцещук, М. М. Каленський, С. І. Барабаш, О. В. Гоя [та ін.] ; за ред. А. Д. Войцещука. – Хмельницький : Інтрада, 2008. – 328 c.

3. Гащицький Олексій Анатолійович. Трансформація митної політики України в умовах лібералізації міжнародної торгівлі : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.02 / Гащицький Олексій Анатолійович ; Держ. вищ навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – К., 2012. – 18 с.

4. Головійчук Л. Т. Причини та умови злочинності у сфері службової діяльності працівників митних органів / Л. Т. Головійчук // Митна справа. – №1. – 2013. – С. 95-101.

5. Головко М. П. Митний контроль за переміщенням фізичних осіб через митний кордон України : навч. посіб. / М. П. Головко, С. В. Сорокіна ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Х. : Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі, 2012. – 131 с.

6. Дериволков Степан Дмитрович. Правові заходи забезпечення службової дисципліни посадових осіб митних органів : автореф. дис.... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Дериволков Степан Дмитрович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2012. – 19 с.

7. Дмитренко Е. С. Проблемні питання визначення компетенції та повноважень митних органів у сфері забезпечення митної безпеки держави / Е. С. Дмитренко // Митна справа. – №1. – 2013. – С. 22-30.

8. Додін Є. В. Виникнення та становлення митного права в Україні / Є. В. Додін // Митна справа. – 2013. – №1. – С. 10-14.

9. Додін Є. В. Митні формальності на морському і річковому транспорті : навч. посіб. / Є. В. Додін ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – О. : [б. в.], 2012. – 104 с.

10. Додін Є. В. Міжнародне співробітництво з питань митної справи : навч. посіб. / Є. В. Додін, В. В. Серафімов ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – О. : [б. в.], 2012. – 175 с.

11. Додін Є. В. Систематизація митного законодавства сучасної України / Є. В. Додін // Митна справа. – №1. – 2013. – С. 11-22.

12. Допілка В. О. Контрабанда спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації / В. О. Допілка // Митна справа. – 2012. – №2. – С. 45-50.

13. Допілка В. О. Становлення поняття «контрабанда» в історії законодавства України / В. О. Допілка // Митна справа. – 2013. – №1. – С. 74-80.

14. Запорожець О.Ф. Система адміністрування митних платежів в умовах інтеграційних процесів : автореф. дис.... канд. екон. наук : 08.00.08 / Запорожець Олена Федорівна ; Одес. нац. екон. ун-т. – О., 2013. – 22 с.

15. Іванов Сергій Володимирович. Правове регулювання трудових відносин працівників митних органів : автореф. дис.... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Іванов Сергій Володимирович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2012. – 20 с.

16. Качан В. В. Особливості митних формальностей в режимі прикордонної торгівлі / В. В. Качан // Митна справа – 2013. – №1. – С. 56-65.

17. Квеліашвілі Г. М. Послуги в митній сфері як інструмент державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності / Г. М. Квеліашвілі // Публічне адміністрування: теорія та практика. Електронний збірник наукових праць. – 2012. – №1.

18. Кириченко Г. В. Кримінологічні аспекти характеристики особистості жінки, яка вчиняє контрабанду наркотиків / Г. В. Кириченко // Митна справа – 2012. – №2. – С. 40-45.

19. Колесников Костянтин Миколайович. Митні відносини в Північному Причорномор'ї римської доби: проблеми інтерпретації : монографія / К. М. Колесников ; Держ. митна служба України, Акад. митної служби України. – Д. : АМСУ, 2012. – 363 с.

20. Коломоєць Т.О. Заходи адміністративного припинення в діяльності митних органів України: доктринальний, нормативний та правозастосовчий аспекти : монографія / Т. О. Коломоєць, Т. Ф. Янчук ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. – Запоріжжя : Запоріз. нац. ун-т, 2012. – 198 с.

21. Кольбенко А. В Становлення митної справи у Київській Русі / А. В Кольбенко // Вісник Львівського ін-ту. – 1994. – № 31. – С 23-24.

22. Кольбенко А.В. Митна політика козацької держави / А. В Кольбенко // Вісник Львівського ін-ту. – 1995. – № 32. – С 95-96.

23. Копцева Л. О. Фінансовий контроль у митній справі : автореф. дис.... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Копцева Людмила Олександрівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – О., 2012. – 18 с.

24. Кравець М. О. Адміністративно-правова кваліфікація порушень митних правил : автореф. дис.... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Кравець Марина Олександрівна ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – К., 2013. – 19 с.

25. Кравченко Олег Олександрович. Дисциплінарна відповідальність посадових осіб митної служби України : автореф. дис.... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Кравченко Олег Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2012. – 19 с.

26. Крущук О. С. Правове регулювання переміщення продуктів харчування через митний кордон України : автореф. дис.... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Крущук Олена Сергіївна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – О., 2012. – 18 с.

27. Мартинюк Володимир Петрович. Розбудова митної системи в контексті забезпечення економічної безпеки України : автореф. дис.... д-ра екон. наук : 21.04.01 / Мартинюк Володимир Петрович ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К., 2012. – 32 с.

28. Мельник М. В. Правове регулювання митних режимів в Україні : автореф. дис.... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Мельник Михайло Володимирович ; Акад. праці і соц. відносин Федер. проф. спілок України. – К., 2012. – 21 с.

29. Мельник О. М. Державна служба в митних органах / О. М. Мельник, М. В. Мельник // Митна справа. – 2012. – №1. – С. 56-61.

30. Мельник Оксана Михайлівна. Правовий статус працівника державної митної служби України : [монографія] / Мельник Оксана Михайлівна ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. - Ірпінь : [б. в.], 2012. – 169 с.

31. Митна політика та митна безпека: концептуальне визначення і шляхи забезпечення : [монографія] / [П. В. Пашко та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, засл. діяча науки і техніки України П. В. Пашка. – К. : Знання, 2012. – 215 с.

32. Митне право : навч.-метод. посіб. / В. Т. Білоус [та ін.] ; Держ. податк. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь : Вид-во Нац. ун-ту ДПС України, 2012. – 104 с.

33. Міжнародна конвенція 1973 року щодо спрощення та гармонізації (узгодження) митних процедур (Конвенція Кіото) // Збірник міжнародних договорів Організації Об’єднаних Націй. — 1980. — Т. 1208; 1982. — Т. 1275.

34. Морозов Олег Вікторович. Діяльність митних органів Російської імперії в українських губерніях (XVIII - початок XX ст.) : автореф. дис.... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Морозов Олег Вікторович ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Д., 2012. – 33 с.

35. Мудров А. А. Громадський контроль в державній митній справі / А. А. Мудров // Митна справа. – 2013. – №1. – С. 22-28.

36. Ніканорова Олена Володимирівна. Адміністративно-правові відносини в діяльності митних органів України : автореф. дис.... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ніканорова Олена Володимирівна ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – К., 2012. – 19 с.

37. Олексієнко Роман Юрійович. Митне регулювання прав власності як інструмент забезпечення економічних інтересів держави : автореф. дис.... канд. екон. наук : 08.00.03 / Олексієнко Роман Юрійович ; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Д., 2012. – 23 с.

38. Оніщик Ю. В. Фінансові правовідносини у митній сфері / Ю. В. Оніщик // Митна справа. – 2012. – №2. – С. 15-20.

39. Оніщик Ю.В. Фінансово-правові аспекти митного контролю / Ю. В. Оніщик // Митна справа. – 2013. – №1. – С. 90-95.

40. Пашко П. В. Про термін «митна політика» / П. В. Пашко, Н. В. Осадча // Митна справа. – 2013. – №1. – С. 5-11.

41. Прокопенко В. В. Адміністративні послуги, які надаються державною митною службою України (у контексті Митного кодексу України 2012 року) / В. В. Прокопенко // Митна справа. – 2013. – №1. – С. 30-38.

42. Романенко В. В. Класифікація нетарифних заходів регулювання зовнішньої торгівлі / В. В. Романенко // Митна справа. – 2013. – №1. – С. 49-56.

43. Романенко В.В. Нетарифне регулювання переміщення товарів через митний кордон України: адміністративно-правові засади : автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.07 / Романенко Володимир Вікторович ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2012. – 19 с.

44. Сорока С. О. Особливості порушення кримінальної справи про контрабанду наркотичних засобів / С. О. Сорока // Митна справа. – 2012. – №1. – С. 61-67.

45. Суворкін В. А. Декриміналізація контрабанди товарів та новий митний кодекс: новації, проблеми, перспективи / В. А. Суворкін // Митна справа. – 2013. – №1. – С. 80-90.

46. Суворов Владислав Володимирович. Інституційно-економічний механізм модернізації митної справи : автореф. дис.... канд. екон. наук : 08.00.03 / Суворов Владислав Володимирович ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К., 2012. – 21 с. : табл.

47. Сучасні транспортно-митні технології міжнародних перевезень товарів : [монографія] / [А. М. Пасічник та ін.] ; за ред. А. М. Пасічника ; Держ. НДІ мит. справи, Акад. мит. служби України. – Д. : АМСУ, 2012. – 287 с.

48. Терещенко Сергій Степанович. Основи ризик-менеджменту в митній справі та зовнішньоекономічній діяльності / С. С. Терещенко. – О. : Пласке, 2012. – 504 с.

49. Ткачова Оксана Костянтинівна. Інституційні механізми державного управління митною системою України : автореф. дис.... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Ткачова Оксана Костянтинівна ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2012. – 20 с.

50. Трусов С. І. Механізм участі громадськості в управлінні митною справою через звернення громадських об’єднань / С. І. Трусов // Митна справа. – 2012. – №2. – С. 50-62.

51. Федотов О.П. Митниця в організаційній системі та структурі митних органів України / О. П. Федотов, О. О. Зотенко // Митна справа. – 2013. – №1. – С. 38-43.

52. Федотова І. О. Загальні аспекти визначення правового статусу фізичних осіб як суб’єктів митних правовідносин / І. О. Федотова // Митна справа. – 2013. – №1. – С. 43-49.

53. Федотова І. О. Юридичні особи як суб’єкти митних правовідносин / І. О. Федотова // Митна справа. – 2012. – №2. – С. 9-15.

54. Філатов Віктор Вікторович. Імплементація міжнародних норм до митного законодавства України : монографія / Філатов Віктор Вікторович ; Донец. ун-т економіки та права, Ін-т права. – Донецьк : ДонУЕП, 2013. – 201 с.

55. Фурман Я. В. Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики контрабанди культурних цінностей / Я. В. Фурман // Митна справа. – 2013. – №1. – С. 37-41.

56. Херувімова Т. О. Правова відповідальність держави у сфері обмеження експорту товарів / Т. О. Херувімов // Митна справа. – 2013. – №1. – С. 29-37.

57. Червінко К. В. Адміністративні неюрисдикційні провадження в діяльності митної служби України : автореф. дис.... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Червінко Костянтин Васильович ; Нац. авіац. ун-т. – К., 2012. – 20 с.

58. Швець Г. О. Захист прав інтелектуальної власності на митному кордоні : посібник / Г. О. Швець, П. В. Солошенко, С. А. Петренко. – Маріуполь : Вид-во ПДТУ, 2012. – 214 с.

59. Шевчук О. М. Відповідальність за порушення порядку переміщення лікарських засобів через митний кордон України / О. М. Шевчук // Митна справа. – 2013. – №1. – С. 65-72.

60. Шевчук О. М. Контроль за ввезенням та імпортом лікарських засобів як захід митно-нетарифного регулювання / О. М. Шевчук // Митна справа. – 2012. – №2. – С. 32-40.

61. Шевчук О. М. Особливості митного контролю та оформлення лікарських засобів, які відносять до групи «прикриття» та «ризику» / О. М. Шевчук // Митна справа. – 2012. – №1. – С. 67-74.

62. Шевчук О.М. Правове регулювання порядку переміщення лікарських засобів через митний кордон України : автореф. дис.... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Шевчук Олександр Михайлович ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2012. – 20 с.

63. Шоста міжнародна наукова школа-семінар "Історія торгівлі, податків та мита", 11-12 жовтня 2012 р., Дніпропетровськ : тези доп. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Акад. мит. служби України ; [редкол.: Смолій В.А. (відп. ред.) та ін. ; упорядкув., наук. ред. Дячок О.О.]. - К. : [б. в.], 2012. - 67 с.

64. Шульга М. Г. Кодифікація митного законодавства: шляхи вдосконалення / М. Г. Шульга // Право та управління. Електронне наукове фахове видання. - 2012. - №2. – С. 1018-1032.

65. Янчук Т. Ф. Заходи адміністративного припинення в діяльності митних органів: питання правового регулювання та застосування : автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.07 / Янчук Тетяна Федорівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. – Запоріжжя, 2012. – 18 с.


© НАВС, 2014