НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

КАФЕДРА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ

МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

"МИТНЕ ПРАВО"

АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ

Кузьменко Оксана Володимирівна доктор юридичних наук, професор, начальник кафедри адміністративного права і процесу Національної академії внутрішніх справ
Пастух Ігор Дмитрович кандидат юридичних наук, доцент, заступник начальника кафедри адміністративного права і процесу Національної академії внутрішніх справ
Дорогих Владилен Миколайович кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного права і процесу Національної академії внутрішніх справ
Плугатир Максим Віталійович кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри адміністративного права і процесу Національної академії внутрішніх справ
Співак Марина Вікторівна кандидат юридичних наук, викладач кафедри адміністративного права і процесу Національної академії внутрішніх справ
Дрозд Олексій Юрійович кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративної діяльності Національної академії внутрішніх справ
Колентєєв Віктор Михайлович стажер інженер-програміст

© НАВС, 2014